Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I never thought I'd be
As close to the edge as I am today
If there's no one to hold me back
I might be better off taking a step forward
Nikdy jsem si nemyslel, že budu
Tak blízko okraji jako jsem dnes
Pokud tu není nikdo, kdo by mě zadržel
Radši bych měl udělat ten jeden krok vpřed
But there's one thing I can't forget
The promise I made to never regret
To never look back
And to always be brave
But what if I'm the one who needs to be saved
Ale je tu jedna věc, na kterou nemůžu zapomenout
Ten slib, který jsem udělal, abych nikdy nelitoval
Že se nikdy neohlédnu
A že budu vždy statečný
Ale jestli jsem ten, kdo potřebuje zachránit
What if there's no savior?
What if there's no way to come back home?
What if we wait forever?
To find a way - we'll find a way!
Co když tu není žádný zachránce?
Co když není žádná cesta zpět domů?
Co když budeme čekat navždy?
Abychom našli cestu - najdeme cestu!
Over and over
Again and again
Will we be released?
Will it ever end?
Demanding our hero
We're crying for help
If time won't save us
Can we save ourselves?
Znovu a znovu
Dokola a dokola
Budeme osvobození?
Skončí to někdy?
Zhýčkáme našeho hrdinu
Budeme křičet o pomoc
Pokud nás čas nezachrání
Můžeme se zachránit sami?
Searching for answers, a restless mind
A place that knows
Neither dark nor light
A truth I denied
Something left undone
The fear I swore I would overcome!
Pátrající po odpovědích, s neklidnou myslí
Místo, které nezná
Ani temnotu ani světlo
Popřel jsem pravdu
Něco jsem nechal nedodělané
Ten strach, co jsem zaklel, já se přes něj dostanu!
What if there's no savior?
What if there's no way to come back home?
What if we wait forever?
To find a way - we'll find a way!
Co když tu není žádný zachránce?
Co když není žádná cesta zpět domů?
Co když budeme čekat navždy?
Abychom našli cestu - najdeme cestu!
Over and over
Again and again
Awaiting our savior without avail
Rely on your hero
I won't cry for help
Rather trade my life
For the trust in myself
Znovu a znovu
Dokola a dokola
Čekáme našeho zachránce, který z toho nebude mít užitek
Spoléháme se na našeho hrdinu
Už nebudu křičet o pomoc
To radši vyměním svůj život
Pro víru v sám sebe
(2x)
If there's no one who can
Enlighten my pathway from now til the end
If there's no one to right me,
To hold and to guide me
I'll raise my head
For I'm surviving
(2x)
Jestli tu není nikdo, kdo může
Prosvítit mou cestu od teď až do konce
Jestli tu není nikdo, kdo by mě postavil,
Držel mě a vedl mě
Zvednu svou hlavu
Abych se zachránil

Text přidala laralara

Text opravila laralara

Video přidala laralara

Překlad přidala laralara

Překlad opravila laralara

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Values & Virtues

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.