Playlisty Kecárna
Reklama

Phantoms (feat. Michael McGough of Being As A.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The night has always been
My dearest protection
From all that I've seen
My armour, my shelter
To flee from the world or my friend say
Noc byla vždy
Moje nejlepší ochrana
Od všeho, co jsem viděl
Moje brnění, můj úkryt
Abych uprchl od světa nebo když můj kamarád říká
Can you tell me
If there's some better way
Than trading the colors I loved
And the pain for the black as a cure?
Můžeš mi říct,
Jestli je tu nějaký lepší způsob
Než vyměnit barvy, které jsem miloval
A vyměnit bolest za čerň jako lék?
But if I open my eyes
Can you promise me
The darkness is gone and the light
Will return to our world
Return to my eyes?
Ale jestli otevřu oči
Můžeš mi slíbit,
Že temnota je pryč a světlo
Se vrátí do našeho světa,
Do mých očí?
Too far to face the world
Too strayed from the path
My point of return
This silence, my prison
Fears blocking my vision
Příliš daleko na to, abych čelil zemi
Příliš jsem se ztratil z cesty
Můj směr, kterým se mám vrátit
Tohle ticho, moje vězení
Obavy zastiňují můj zrak
Time never changed
Our perception of pain
Our concept of misery
Counting the days
Since I turned my back on what I loved
Čas nikdy nezměnil
Vnímání naší bolesti
To, co si myslíme, že je trápení
Počítám dny
Od té doby, co jsem se obrátil zády k tomu, co jsem miloval
But if I open my eyes
Can you promise me
The darkness is gone and the light
Will return to our world
Return to my eyes?
Ale jestli otevřu oči
Můžeš mi slíbit,
Že temnota je pryč a světlo
Se vrátí do našeho světa,
Do mých očí?
The echoes are calling my name
The shadows clinging to my face
Through the night, through the night
Leaving the track, giving up the fight
Through the night, through the night
I lost myself, I lost my pride
But at least I know that I am alive
Ozvěny volají mé jméno
Stíny lpí na mé tváři
Přes noc, přes noc
Scházím z cesty, vzdávám boj
Přes noc, přes noc
Ztrácím sám sebe, ztrácím svou hrdost
Ale alespoň vím, že jsem naživu
Cause in the night we’re all alone
Wandering around
In search of the unknown
Protože v noci jsme všichni sami
Putujeme kolem
A hledáme neznámé
Chase the sun, clarify your vision
And reach beyond the night
Reach beyond the night
Pronásledujeme slunce, vyjasňujeme náš zrak
A dosahujeme noci
Dosahujeme noci
But if I open my eyes (Cause in the night we’re all alone)
Can you promise me
The darkness is gone and the light (Wandering around, in search of the unknown)
Will return to our world
Return to my eyes?
(Cause in the night we’re all alone)
Can you promise me
The darkness is gone and the light (Wandering around, in search of the unknown)
Will return to our world
Return to my eyes?
Ale jestli otevřu oči (Protože v noci jsme všichni sami)
Můžeš mi slíbit,
Že temnota je pryč a světlo (Putujeme kolem a hledáme neznámé)
Se vrátí do našeho světa,
Do mých očí?
(Protože v noci jsme všichni sami)
Můžeš mi slíbit,
Že temnota je pryč a světlo (Putujeme kolem a hledáme neznámé)
Se vrátí do našeho světa,
Do mých očí?

Text přidala laralara

Text opravila laralara

Video přidala laralara

Překlad přidala laralara

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Values & Virtues

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.