Kecárna Playlisty
Reklama

The Ballad Of The One-Eyed Jacks - text, překlad

playlist Playlist
A one-eyed Jack rode to Monterey
In the heat of the blazing sun
When Sheriff Longworth saw Kid Rio
He strapped on his fast gun
The sheriff didn't trust the one eyed Jack
Nor the deadly smile he wore
An' when that night he shamed Louisa
In vengeance the sheriff swore
Jednooký Jack jel do Monterey
V žáru spalujícího slunce
Když šerif Longworth spatřil Kida Ria
Připnul si svou rychlou pistoli
Šerif nedůvěřoval jednookému Jackovi
A ani tak vražednému úsměvu, který nosil
A tu noc, kdy zostudil Louisu
Šerif mu přísahal pomstu
Beware of the one-eyed Jacks, especially if they're wild
One-eyed Jacks are deadly, even when they smile
Never trust a one-eyed Jack
With his cold, cold heart of stone
He will only show one side to you
For his soul is the devil's own
Vyvarujte se jednookých Jacků, především, když jsou divocí
Jednoocí Jackové jsou vražední, i když se usmívají
Nikdy nevěřte jednookému Jackovi
S jeho chladným srdcem z kamene
Ukáže se vám jen z jedné strany
Jeho duše patří ďáblu
Ten cracks of the sheriff's whip cut deep
The pain-filled Rio cursed
"You'd better kill me while you can or I will get you first"
The angry sheriff raised his gun butt high
Then smashed Rio's trigger hand
"You're done for now, you one-eyed Jack
You will kill no other man"
Práskance šerifova biče se zařezávali hluboko
Rio v bolestech zaklel
"Radši mě zabij, dokud můžeš, nebo tě já dostanu první"
Rozhněvaný šerif napřáhl vysoko pažbu své zbraně
Načež Riovi rozbil jeho sřílecí ruku
"Skončil jsi, ty jednooký Jacku
Už nikoho nezabiješ"
Beware of the one-eyed Jacks, especially if they're wild
One-eyed Jacks are deadly, even when they smile
Never trust a one-eyed Jack
With his cold, cold heart of stone
He will only show one side to you
For his soul is the devil's own
Vyvarujte se jednookých Jacků, především, když jsou divocí
Jednoocí Jackové jsou vražední, i když se usmívají
Nikdy nevěřte jednookému Jackovi
S jeho chladným srdcem z kamene
Ukáže se vám jen z jedné strany
Jeho duše patří ďáblu
The creaky iron doors slammed shut tight.
The one-eyed Jack was jailed
With Louisa's help he soon escaped
For his true love had not failed
The horses rode off with the lovers two
As the smokin' six guns burst
The sheriff aimed his gun at the one-eyed Jack
But the one-eyed Jack shot first
Rozvrzané železné dveře se přibouchly
Jednooký Jack byl uvězněn
S pomocí Louisiany byl brzy osvobozen
Jeho pravá láska neslehala
Koně utíkají pryč s dvojicí milenců
Zatímco se kouří s hlavní pistolí
Šerif zamířil svou zbraň na jednookého Jacka
Ale jednooký Jack vystřelil první
Beware of the one-eyed Jacks, especially if they're wild
One-eyed Jacks are deadly, even when they smile
Never trust a one-eyed Jack
With his cold, cold heart of stone
He will only show one side to you
For his soul is the devil's own
Vyvarujte se jednookých Jacků, především, když jsou divocí
Jednoocí Jackové jsou vražední, i když se usmívají
Nikdy nevěřte jednookému Jackovi
S jeho chladným srdcem z kamene
Ukáže se vám jen z jedné strany
Jeho duše patří ďáblu

Text přidal PsychoKiller

Text opravil PsychoKiller

Videa přidal PsychoKiller

Překlad přidal PsychoKiller

Překlad opravil PsychoKiller

Je zde něco špatně?
Reklama

Sings

Reklama

Johnny Burnette texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.