Playlisty Kecárna
Reklama

Can’t Let It Go (ft. Ahren Stringer of The Am.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There is a nightmare upon us
Please wake me up before I meet my fate in this dream
No longer, wish to be apart of
Lets hope day breaks before they hear me scream
Old man can't you see the past is repeating
There's been some hard damn times but this shit is worth saving
There's never been time for a tear in your eye
But I hope for fucks sake that you hurt on the inside
Toto je noční můra na nás
Prosím vzbuď mě předtím než poznám můj osud v tomto snu
Už ne, chtějí být od sebe
Doufejme v denní přestávku předtím, než mě uslyšíš křičet
Starý člověk nemůže vidět opakující se minulost
Došlo k nějakým zatraceným starým časům ale tohle stojí za záchranu
Tam nikdy nebyl čas pro slzou v tvém oku
Ale doufám pro zkurvení kvůli kterýmu ty si zraněn na vnitřní straně
I've tried for so many years
covered up for the younger ears
And now you tell me that its all gonna slip away
All of these sleepless nights hearing loved ones whispered fights
Please tell me where to find my broken hopeless home
Snažil jsem se tolik let
překryto pro mladší uši
A teď mi řekni, že to všechny proklouzává mezi prsty
Všechny tyto bezesných noci,sluch blízkých šeptali boje
Prosím řekni mi kde najdi můj zlomený beznadějný domov
I'm tired of searching for all the right words
To change something that is set in stone
And I've been waiting for all my life to see you
Just one glimmer, one glimmer of hope
Jsem unavený z hledání těch správných slov
změnit něco, co je vytesáno do kamene
A já jsem čekal celý můj život , že tě vidím
Jen jeden záblesk , jeden záblesk naděje
I'm feeling lost again, so far and I'm losing them
And now you tell me that it's all gonna slip away
I'm scared for the days ahead for the ones that I tried to protect
Please tell me where to find my broken hopeless home.
Cítím se znovu ztracený, tak daleko a já jsem je ztratil
A teď mi řekni, že je to všechno proklouzne mezi prsty
Bojím se nadcházejících dnů pro ty, které jsem se snažil chránit
Prosím řekni mi kde najdi můj zlomený beznadějný domov
I'm tired of searching for all the right words
To change something that is set in stone
And I've been waiting for all my life to see you
Just one glimmer, one glimmer of hope
Jsem unavený z hledání těch správných slov
změnit něco, co je vytesáno do kamene
A já jsem čekal celý můj život , že tě vidím
Jen jeden záblesk , jeden záblesk naděje
There are pieces of me, spread across the floor
Don't fail me now, now I have it all.
There are pieces of me, spread across the floor
Don't fail me now, now I have it all.
Tam jsou kousky ze mě, šíří se po podlaze
Teď neselžu, teď mám to všechno.
Tam jsou kousky ze mě, šíří se po podlaze
Teď neselžu, teď mám to všechno.
I'm tired of searching for all the right words
To change something that is set in stone
And I've been waiting for all my life to see you
Just one glimmer, one glimmer of hope
Jsem unavený z hledání těch správných slov
změnit něco, co je vytesáno do kamene
A já jsem čekal celý můj život , že tě vidím
Jen jeden záblesk , jeden záblesk naděje
There is a nightmare upon us
Please wake me up before I meet my fate in this dream
No longer, wish to be apart of
Lets hope day breaks before they hear me scream
Old man can't you see the past is repeating
There's been some hard damn times but this shit is worth saving
There's never been time for a tear in your eye
But I hope for fucks sake that you hurt on the inside
Toto je noční můra na nás
Prosím vzbuď mě předtím než poznám můj osud v tomto snu
Už ne, chtějí být od sebe
Doufejme v denní přestávku předtím, než mě uslyšíš křičet
Starý člověk nemůže vidět opakující se minulost
Došlo k nějakým zatraceným starým časům ale tohle stojí za záchranu
Tam nikdy nebyl čas pro slzou v tvém oku
Ale doufám pro zkurvení kvůli kterýmu ty si zraněn na vnitřní straně

Text přidal Sunrise686

Video přidal Sunrise686

Překlad přidala xLadiemox

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Notorious

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.