Playlisty Akce
Reklama

Bittersweet Memories - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

You turn me off at the push of a button
and you pretend that I don't mean nothin'
I'm not gonna say that's easy to tell
but guess what honey, you ain't no angel
Vypínáš mě stiskem tlačítka
A předstíráš, že nic neznamenám
Nebudu říkat, že je to zřejmé
Ale víš co, miláčku, ty nejsi žádný anděl
You like to scream these words as a weapon
well, go ahead, take your best shot woman
I wanna leave you, it's easy to see
but guess what honey, it's not that easy
Ráda křičíš ta slova jako zbraň
Tak jo, posluž si, vystřel co nejlíp, holka
Chci tě opustit, je snadné to chápat
Ale víš co, miláčku, není to tak jednoduchý
We get so complicated? (Complicated)
This finger's for our memories
Stáváme se komplikovanými? (komplikovanými)
Tenhle prst je za naše vzpomínky
So rid my pictures from your wall,
tear them down and burn'em all,
light the fire and walk away,
there's nothing left to say, so
Take the ashes from the floor,
bury them to just make sure,
and nothing more is left of me
just bittersweet memories
Memories
Tak sejmi mé fotky ze svých zdí
Strhej je dolů a všechny je spal
Zažehni oheň a odkráčej pryč
Už není co říct, takže
Sesbírej ze země popel
A zakopej ho - jen pro jistotu
A nic jiného už po mně nezbývá
Jen hořkosladké vzpomínky
Vzpomínky
I wanna run and escape from your prison
but when I leave I feel something is missing
I'm not afraid, that's easy to tell
this can't be heaven, it feels like I'm in hell
You're like a drug that I can't stop taking
I want more and I can't stop craving
I still want you, it's easy to see
but guess what honey, you're not that good for me
Chci utéct a uniknout z tvého vězení
Ale když odejdu, cítím, že něco schází
Já se nebojím, to je lehké říct
Tohle nemůže být nebe, připadám si jak v pekle
Jsi jako droga, kterou nemůžu přestat brát
Chci víc a nemůžu přestat toužit
Pořád tě chci, to je přeci jasné
Ale víš co, miláčku, nejsi pro mně tak dobrá
We get so complicated? (Complicated)
This finger's for our memories
Stáváme se komplikovanými? (komplikovanými)
Tenhle prst je za naše vzpomínky
So rid my pictures from your wall,
tear them down and burn'em all,
light the fire and walk away,
there's nothing left to say..so
Take the ashes from the floor,
bury them to just make sure,
and nothing more is left of me
just bittersweet memories
Just bittersweet memories
Tak sejmi mé fotky ze svých zdí
Strhej je dolů a všechny je spal
Zažehni oheň a odkráčej pryč
Už není co říct, takže
Sesbírej ze země popel
A zakopej ho - jen pro jistotu
A nic jiného už po mně nezbývá
Jen hořkosladké vzpomínky
Jen hořkosladké vzpomínky
We get so complicated? (Complicated)
This finger's for our memories...
We get so complicated?
(Complicated, Complicated)
Stáváme se komplikovanými? (komplikovanými)
Tenhle prst je za naše vzpomínky
Stáváme se komplikovanými?
(komplikovanými, komplikovanými)
So rid my pictures from your wall,
tear them down and burn'em all,
light the fire and walk away,
there's nothing left to say..so
Take the ashes from the floor,
bury them to just make sure,
and nothing more is left of me
just bittersweet memories
Tak sejmi mé fotky ze svých zdí
Strhej je dolů a všechny je spal
Zažehni oheň a odkráčej pryč
Už není co říct, takže
Sesbírej ze země popel
A zakopej ho - jen pro jistotu
A nic jiného už po mně nezbývá
Jen hořkosladké vzpomínky
ohohohoh, ohohohoh, ohohohohoh
There's nothing left to say...
ohohohoh, ohohohoh, ohohohohoh
Už není co říct
ohohohoh, ohohohoh, ohohohohoh
There's nothing left to say...
ohohohoh, ohohohoh, ohohohohoh
Už není co říct

Text přidala Phaja

Text opravila SHinata

Video přidala Paranoidka

Překlad přidala Phaja

Překlad opravila SHinata

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fever

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.