Kecárna Playlisty
Reklama

Something Stupid - text, překlad

playlist Playlist
I know I stand in line, until you think you have the time
To spend an evening with me
And if we go someplace to dance, I know that theres a chance
You wont be leaving with me
Vím, že stojím ve frontě, zatímco ty si myslíš, že máš
čas,
Abys se mnou strávila večer
A když jdeme někde tančit, vím, že je tady
šance
Že mě neopustíš
And afterwards we drop into a quiet little place
And have a drink or two
And then I go and spoil it all, by saying something stupid
Like: I love you
A poté zalezem na tiché místečko
A dáme si drink nebo dva
A potom půjdu a všechno to zkazím, protože řeknu něco hloupého
Jako: Miluju tě
I can see it in your eyes, that you despise the same old lies
You heard the night before
And though its just a line to you, for me its true
It never seemed so right before
Vidím v tvých očích, že pohrdáš tou stejnou
starou lží
Kterou jsi slyšela noc předtím
A myslela sis, že je to jen fráze, pro mě je to pravda
Nikdy mi to předtím nepřipadalo tak pravé
I practice every day to find some clever lines to say
To make the meaning come through
But then I think Ill wait until the evening gets late
And Im alone with you
Zkouším každý den najít nějakou chytrou věc, co říct
Abych vytvořil význam, který přečká
Ale potom si pomyslím, že počkám, až se večer připozdí
A jsem s tebou sám
The time is right your perfume fills my head, the stars get red
And oh the nights so blue
And then I go and spoil it all, by saying something stupid
Like: I love you
(I love you, I love you,...)
Je to správné, (když) parfém naplní mou hlavu, hvězdy zčervenají
A oh noci jsou modré
A potom půjdu a všechno to zkazím, protože řeknu něco hloupého
Jako: Miluju tě
(miluju tě, miluju tě…)

Text přidala Annie_Xx

Video přidala Majzlik

Překlad přidala Majzlik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

To Be Loved

Reklama

Michael Buble texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.