Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Outro: Circle Room Cypher - text, překlad

playlist

RM:I'll give you 500 won ,come back with 500 won aight .
Suga: Quiet, quiet, quiet! Guys , I wrote a killer beat. Yes ,I'm aware we record everyday. But- ! First, it's-
RM: Let's enjoy same day! Tiresome same beat!

Others: Alright,alright, let's give it a listen.
JM:We'll see how well you've recorded it .
RM:I'mma hit it! I'mma hit it!
JM: Do it well.

JM:It's not bad!
Suga:Not bad ,huh? How about a cypher ,it's been a while.
JK:Cypher ?
Suga: It's been a while, we're going straight on with cypher ,let's make it big ,shall we ?

JK:I'm nervous!
RM: Hyung first, hyung fisrt!
Suga: Yo- alright then we'll start with me.
BTS:Go Suga! Go Suga!

Suga: I'll start. My name is S-U-G-A. Other rappers are all behind me. Same as always . I tease my tongue this way and that over this beat - all your rap makes me sleepy. Shall we rewind the CD ? Our music makes the women cry. Our name is bangtan . What's coming out of your mouth right now is .. exclamation ?

RM:I'm a cool boy , I'm a nice boy But my voice is low.You're a kid next door. And I am Satan. I'm a Igatan that heals you. You can do rap.I do it well. You are ribbon pig. I do it with my feet. Both arms thugged out with public school Rolex, ugly glasses - All words that suit me. But for you tacky/trashy or Pompeii. You just erupted ,cover up those mountains. Wait guys I need to pee. No, like really I really need to go -

BTS:Go JungKook! Go JungKook!
JK: Another time free style rapping today,if you measure up it's brand name setting. Suited to an MC all that MCM ,Guicci, and Alexander McQueen .This isn't my first time rapping, it's different now, I'm walking along the beat. I cover them all during the summer then i catch them all . JungKook , Look at me look at me

Suga: Who's next ? Who's next ?
V: Should I do it ? Then I'll go Cypher . Alright, so I heard the hyungs' rap well. Namjoon hyungs' lyrics,he's all mature now.Their rap skills are nearly back to back .It's compliment ,now quit it. Hobi hyung in front of me, he's getting tense now. What's making you nervous ? Go make us some kimchi.Daegu dialect ,it's alive ! Yoongi hyung, you alive ,son .
Suga: I'm alive!!

JH:Now the J-Hope has to come forth. J-Hope, J-Hope's coming out! It's skill in our music . I'll show you my blade-like skill.My my my name is J-Hope ! I'm so handsome/cool . I don't even leave a trace. I'm the hip hop that Gwangju gave birth to . This is the start to Jeolla-do's rap. I'll shake you up go burst. Because we're really smashing.

BTS: Go march! Go march!
Jin:My name is ... Jin I'm the most handsome. My nickname Jindda. Keep shaking your books you'll fall out chyyyyyeaaa.
RM: And then what ?
Jin: So my nickname is Jin ... So my stage name is Jin.
RM: Who's left ? Did Jimin go ?

JM: Shall I show you ? My name is ... Jimin . My rap makes the vocal team here wet their pants. Taehyung please get up ,you smell a little fishy . Look me up in advance.
BTS: Leave 3x What even was that...
RM: Go migrate somewhere.

JM:I'm sorry.. I ..I Won't do it again.
Suga:I don't think you should rap,man. Okay, now that our cypher's over .. how about we go out and eat?
V: In Incheon ?
RM: A night outing.
JK:Lobster soondae . Let's go eat soondae.
Suga: Let's go ! I'll treat you all!
RM: I get sick, I'm not gonna eat any.
Suga:Alright then,happy working.
JK: I'm going. Bye!
RM:Really now ... This is too much ..
JM: I'll go now.
RM: Yeah ,leave.
Jin: Stay put ..

Text přidala AndTeddy05

Video přidala Bigbangsek

RM: Dám ti 500 wonů, vrátím se s 500 wony dobře.
Suga: Ticho, ticho, ticho! Kluci, napsal jsem k smrti dobrou skladbu. Ano, uvědomuju si, že nahráváme každý den. Ale-! Nejdřív, je to-
RM: Pojďme si užít stejný den! Nudný stejný beat!

Ostatní: Dobře, dobře, poslechněme si to.
JM: Uvidíme jak dobře si to nahrál.
RM: Dám to tam, dám to tam.
JM: Udělej to dobře.

JM: To není špatný!
Suga: Není to špatný, že? Co Cypher, už je to doba.
JK: Cypher?
Suga: Už je to doba, co jdeme přímo s cypher, tak to proražme, ne?

JK: Jsem nervózní.
RM: Hyung první, hyung první!
Suga: Yo- dobře, tak začneme se mnou.
BTS: Pojď Sugo! Pojď Sugo!

Suga: Začnu. Jmenuju se S-U-G-A. Ostatní rappeři jsou všichni za mnou. Stejně jako vždycky. Provokuji svůj jazyk tímto způsobem a přes tenhle beat - všechen váš rap mě uspává. Měli bychom přetočit CD? Naše hudba přivádí ženy k pláči. Naše jméno je bangtan. Co teď vychází z tvé pusy je... výkřik?

RM: Jsem super kluk, jsem milý kluk ale můj hlas je hluboký. Jsi dítě od vedle. A já jsem Satan. Jsem Igatan, co tě vyléčí. Můžeš rapovat. Mě to jde dobře. Jsi ribbon pig. Dělám to svojí nohou. Obě ruce používají Rolex, ošklivé brýle - Všechna slova, která ke mně pasují. Ale pro tebe "laciné" nebo "Pompeii". Prostě jsi vybuchl, pokrýváš tyhle hory. Počkejte kluci, potřebuju na záchod. Ne, jako vážně potřebuju jít-

BTS: Pojď Jungkooku! Pojď Jungkooku!
JK: Dneska další free style rappování, pokud se vyrovnáš je to značka nastavení. Hodit se jako MC všechno to MC, Guicci a Alexander McQueen. Tohle není poprvé, co rappuji, je to teď jiné, jdu s rytmem. Udělám cover všech během léta a potom je všechny dostanu. Jungkook, podívej se na mě, podívej se na mě.

Suga: Kdo je další? Kdo je další?
V: Můžu to udělat? Potom jdu, Cypher. Dobře, slyšel jsem rap hyungů dobře. Namjoon hyungovo text je celkem vyspělý. Jejich rapové schopnosti jsou skoro zády k sobě. To je kompliment, tak s tím teď přestaňte. Hobi hyung přede mnou je stále napjatý. Co tě znervózňuje? Jdi nám udělat nějaké kimchi. Daegu dialekt žije! Yoongi hyung, žiješ, synu.
Suga: Žiju!!!

JH: Teď přijde J-Hope. J-Hope, J-Hope, J-Hope přichází! Je to dovednost v naší hudbě. Ukážu vám své ostří jako dovednost. Moje moje moje jméno je J-Hope! Jsem tak pěkný. Nezanechám ani stopu. Jsem hip hop, který Gwangju přivedl k životu. Tohle je začátek rapu Jeolla-do. Zatřesu s vámi dokud se nerozpadnete. Protože jsme vážně senzační.

BTS: Pojď march! Pojď march!
Jin: Jmenuji se... Jin. Jsem nejhezčí. Moje přezdívka je Jindda. Zatřeste vašimi knihami, dokud nevypadnete.
RM: A potom co?
Jin: Takže moje přezdívka je Jin... Takže mé stage jméno je Jin.
RM: Kdo zbývá? Už byl Jimin?

JM: Mám se ukázat? Moje jméno je... Jimin. Můj rap tady dělá vocal teamu mokré kalhoty. Taehyungu prosím, postav se, voníš rybinou. Předem mě vyhledej.
BTS: Bež pryč. Co to bylo...
RM: Přestěhuj se někam.

JM: Omlouvám se... Já.. Já to už znovu neudělám.
Suga: Nemyslím si, že by si měl rapovat, chlape. Okay, teď je náš cypher u konce... Co kdybysme šli ven se najíst?
V: V Incheonu?
RM: Noční výlet.
JK: Humří soondae. Pojďme jíst soondae.
Suga: Pojďme! Zvu vás všechny!
RM: Onemocním, nebudu žádné jíst.
Suga: Dobře potom, šťastné pracování.
JK: Jdu. Ahoj!
RM: Vážně teď... Tohle je příliš moc..
JM: Jdu pryč.
RM: Jo, běž.
Jin: Zůstanu na místě...

Překlad přidala Bigbangsek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.