Playlisty Kecárna
Reklama

Champion (Remix) - Fall Out Boy ft. RM (BTS) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1: RM]
Yo, should I be a star? Baby, I think I already are
Not a saint, not that great, feel like I was born a car
In '94, the world started me and I've been driving
Sometimes a man just can't open his car, and
Ain't gotta be somebody, be anybody
Rather be anybody than live in a dead body
If you can't see me then find a helicopter
In the night sky, shine like a star
[RM]
Jo, měl bych být hvězdou? Myslím, že už jsem
Nejsem svatý, nejsem skvělý, mám pocit, že jsem se narodil jako auto
V roce '94 mě svět začal a já jsem řídil
Někdy člověk prostě nemůže otevřít své auto, a
Nemusím být "někdo", jen chci být kdokoliv
Radši budu kdokoliv, než žít v mrtvém těle
Jestli mě nevidíš, najdi si helikoptéru
Na nočním nebi, zářím jako hvězda
[Verse 2: Patrick]
And I'm back with a madness
I'm a champion of the people who don't believe in champions
I got nothing but dreams inside
I got nothing but dreams
[Patrick]
Jsem zpět s šílenstvím
Jsem šampion pro lidi, co nevěří v šampiony
Nemám nic než své sny
Nemám nic než sny
[Pre-Chorus: Patrick]
I'm just young enough to still believe, still believe
But young enough not to know what to believe in
Young enough not to know what to believe in
[Patrick]
Jsem pořád dost mladý, abych věřil, abych věřil
Ale moc mladý na to, abych věděl v co věřit
Moc mladý na to, abych věděl v co věřit
[Chorus: Patrick]
If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything
If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything
[Patrick]
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Zvládnu všechno
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Zvládnu všechno
[Refrain]
Champion, champion
Champion, champion
[Refrén]
Šampion, šampion
Šampion, šampion
[Verse 3: Patrick]
I got rage every day, on the inside
The only thing I do is sit around and kill time
I'm trying to blow out the pilot light, I'm trying to blow out the light
[Patrick]
Jsem každý den uvnitř naštvaný
Jediné, co dělám je, že sedím a zabíjím čas
Snažím se odfouknout kontrolku, snažím se odfouknout světlo
[Pre-Chorus: Patrick]
I'm just young enough to still believe, still believe
But young enough not to know what to believe in
Young enough not to know what to believe
Patrick]
Jsem pořád dost mladý, abych věřil, abych věřil
Ale moc mladý na to, abych věděl v co věřit
Moc mladý na to, abych věděl v co věřit
[Chorus: Patrick]
If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything
If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything
[Patrick]
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Zvládnu všechno
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Zvládnu všechno
[Verse 4: RM]
Have you ever felt how hard it is to be an anybody
To be living, to be breathing, not choosing a dead body
Remember, the man told me that this life is a party
Yeah, all the glory's so short you should put away the garbages
Normal ain't normal, ordinary is a luxury
People say "woo, pessimism" why do you all on me?
If you wanna understand, you stand under
This shit is vital, respect to the mothers and fathers
What's wrong with the life of a passenger
If somebody gotta be then I'mma be the messenger
I'm just too young don't know what to believe in
But too young, you know, not to be living
I will stay, I will wait and I'll fall like a king
Even though I can forever ever be a king
I will marry this goddamn world by my own
And put my self on the goddamn ring
[RM]
Cítil jsi někdy, jak je těžké kýmkoliv být
Žít, dýchat, nevybírat si mrtvé tělo
Pamatuj si, nějaký muž mi řekl, že život je párty
Jo, všechna ta sláva je tak krátká, měl by ses zbavit odpadků
Normální není normální, obyčejný je luxus
Lidé říkají "woo, pesimismus" proč jdete všichni po mně?
Chci rozumět, drž se dole
Tohle hovno je zdravé, respekt matkám a otcům
Co je špatného na životě pasažéra?
Jestli musím někdo být, budu poslíček
Jsem prostě moc mladý, nevím v co věřit
Ale moc mladý, ty víš, na to abych nežil
Počkám a budu padat jako král
I přesto můžu být navždy král
Já sám se ožením s tímhle zatraceným světem
A vezmu si ten zatracený prsten
[Chorus: Patrick]
If I can live through this
If I can live through this
If I can live through this
I can do anything
I can do anything I can
Do anything, anything, yeah
If I can live through this
If I can live through, live through this
[Patrick]
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Jestli to přežiju
Zvládnu všechno
Zvládnu všechno, zvládnu
Všechno, všechno, jo
Jestli to přežiju
Jestli přežiju, přežiju tohle
[Extended Chorus]
If I can live through this (If I can live through this)
If I can live through this (If I can live through)
If I can live through this (If I can live through this)
I can do anything
(I can do anything)
If I can live through this
(I can do anything)
If I can live through this
(I can do anything)
If I can live through this
I can do anything
[Rozšířený sbor]
Jestli to přežiju (Jestli to přežiju)
Jestli to přežiju (Jestli přežiju)
Jestli to přežiju (Jestli to přežiju)
Zvládnu všechno
(Zvládnu všechno)
Jestli to přežiju
(Zvládnu všechno)
Jestli to přežiju
(Zvládnu všechno)
Jestli to přežiju
Zvládnu všechno
Champion, champion Šampion, šampion

Text přidala MurakamiAiko

Video přidala MurakamiAiko

Překlad přidal wildXchos

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

BTS texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.