Playlisty Kecárna
Reklama

Prophecy of Ragnarök - text, překlad

playlist Playlist
Prophecy of ragnarök
twillight of the gods.
No escaping destiny
when Balder´s gone.
Proroctví Ragnaröku,
soumrak bohů.
Nikdo neunikne osudu,
když je Baldr pryč.
Snow and ice will freeze the world
mountains crack.
Fenrir´s fetters is no more.
The sky is turning black.
Sníh a led zmrazí svět,
hory prasknou.
Fenrirovy okovy už nejsou,
obloha se zatemňuje.
Prophecy of ragnarök
legend of our death.
Time to be corroded
by the serpent´s breath.
Proroctví ragnaröku,
legenda o naší smrti.
Čas být rozežrán
hadím dechem.
Riding through the wastelands
there´s fire everywhere.
The gods won´t be around
to hear our final prayer.
Jedu pustinou,
všude je oheň.
Bohové nebudou poblíž,
aby slyšeli naši poslední modlitbu.
Axe time
sword time.
Gods go under.
Wind time
wolf time.
Death to all!
Čas seker,
čas mečů,
bohové podléhají,
čas větru,
čas vlků.
Smrt všem!
Axe time
sword time.
Shields are sundered.
Wind time
wolf time.
World will fall!
Čas seker,
čas mečů,
štíty jsou zničeny,
čas větru,
čas vlků,
Svět padne!
Titans of justice
fearless we stand.
Odin allfather
are we blessed
by your hand.
Titáni spravedlnosti,
beze strachu stojíme.
Odine, otče všeho
jsme požehnáni
tvou rukou.
Together we rise
together we fight.
We ride into battle
and into the night.
Společně povstaneme,
společně bojujeme.
Jedeme do bitvy
a do noci.
The giants are raging,
the gods meet their fate.
The heavens crack open,
thunder fall through the land.
Obři řádí,
bohové se potkávají se svým osudem.
Nebesa se rozevřela,
hrom padá skrz zem.
Guardian of Bifrost
is blowing his horn.
We ride into battle
and into the storm.
Strážce Bifrostu
duje na svůj roh.
Jedeme do bitvy
a do bouře.
Brothers they be fighting
together side by side.
Valkyries assembling
as Afgir brings the tide.
Bratři budou bojovat
společně bok po boku.
Valkýry se shromažďují,
když Afgir přináší vlny.
In Odin´s hall we gather
champions from the past
warriors of Valhalla
we will die at last.
V Odinově síni se shromažďujeme,
mistři minulosti.
Bojovníci Valhally,
zemřeme naposledy.
Everything´s devoured
by the rushing of waves.
The bottom of the ocean
will be our graves.
Všechno je pohlceno
spěchem vln.
Dno oceánu
bude naším hrobem.
Mountains clash together
under Yggdrasil
crumblink to pieces
and sink in to the sea.
Hory se sráží
pod Yggdrasilem,
rozpadají se na kusy
a topí se v moři.
Axe time
sword time.
Gods go under.
Wind time
wolf time.
Death to all!
Čas seker,
čas mečů,
bohové podléhají,
čas větru,
čas vlků,
smrt všem!
Axe time
sword time.
Shields are sundered.
Wind time
wolf time.
World will fall!
Čas seker,
čas mečů,
štíty jsou zničeny,
čas větru,
čas vlků,
svět padne!
Titans of justice
fearless we stand.
Odin allfather
are we blessed
by your hand.
Titáni spravedlnosti,
beze strachu stojíme.
Odine, otče všeho
jsme požehnáni
tvou rukou.
Together we rise.
Together we fight.
We ride into battle
and into the night.
Společně povstaneme,
společně bojujeme.
Jedeme do bitvy
a do noci.
The giants are raging,
the gods meet their fate.
The heavens crack open,
thunder fall through the land.
Obři řádí,
bohové se potkávají se svým osudem.
Nebesa se rozevřela,
hrom padá skrz zem.
Guardian of Bifrost
is blowing his horn.
We ride into battle
and into the storm.
Strážce Bifrostu
duje na svůj roh.
Jedeme do bitvy
a do bouře.
A perfect darkness follows all.
A perfect silence to end the war.
Oh, Ginnungagap, oh bottomless abys.
It´s the ultimate nothingness where death is bliss.
Perfektní temnota prnásleduje vše.
Perfektní ticho pro konec války.
Oh, Ginnungagap, oh bezedná propasti.
To je konečná nicota, kde
smrt je požehnání.
(Axe time
sword time)
(Čas seker,
čas mečů)
Warriors of Valhalla Bojovníci Valhally
(Wind time
wolf time)
(Čas větru,
čas vlků)
hear my final words slyšte mé poslední slova
(Axe time
sword time)
(Čas seker,
čas mečů)
This is purpose Toto je náš smysl.
(Wind time
wolf time)
(Čas větru,
čas vlků)
This is our end! Toto je náš konec!
Axe time
sword time.
Wind time
wolf time.
Axe time
sword time.
Wind time
wolf time.
Čas seker,
čas mečů,
Čas větru,
čas vlků,
čas seker,
čas mečů,
čas větru,
čas vlků.
Worlds will fall! Světy padnou!

Text přidala metalblondie

Videa přidali metalblondie, Geralt

Překlad přidala metalblondie

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň je o konci světa podle severských legend - Ragnarök. (metalblondie)
Reklama

Prophecy of Ragnarök

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.