Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The path that I am walking
Leads astray
And the mead I'm drinking takes
Me nowhere
Spirit and heart lost in time
Who am I now?
Ta cesta kterou kráčím
vede na scestí
a medovina kterou piju
mně nikam nedonese
Duch a srdce ztracené v čase
kdo jsem teď?
When the fire inside burns into nothingness
And your hammer-wielding fails you
Remember the ancient tales of almighty warriors
Stay true to your steel and search within
Have faith in the gods believe that you are the one
Když plamen uvnitř hoří do nicoty
a tvé pozvednutí kladiva tě zklame
Vzpomeň si na pradávné příběhy o všemocných válečnících
Zůstaň věrný své oceli a hledej uvnitř
Měj víru v bohy a věř že ty jsi právě ten jeden
Come take my hand
And I'll show you the way
Come join our fight
And you'll never walk alone
Pojď a vezmi mně za ruku
já ti ukážu cestu
pojď a přidej se k našemu boji
a už nikdy nebudeš kráčet sám
When we believe we are but one we come together
We sail the seas we're touching ground
We fight whenever
One day will come when all is done, no more endeavors
Until that day we all stand tall and fight forever
Když věříme že nejsme sami, tak se spojíme
plujeme na mořích a dotýkáme se země
bojujeme kdykoliv
Jeden den přijde a vše bude dokonáno, už žádné další úsilí
Dokud nepřijde den kdy budeme pevně stát a bojovat napořád
I hear the thunder, I see a strike
The gods are watching us tonight
I'm not alone, I hear your call
I see the light
Slyším bouři, vidím ránu
bohové se na nás dnes večer dívají
Nejsem sám, slyším vaše volání
a vidím světlo
Come take my hand
And I'll show you the way
Come join our fight
And you'll never walk alone
Pojď a vezmi mně za ruku
já ti ukážu cestu
pojď a přidej se k našemu boji
a už nikdy nebudeš kráčet sám
When we believe we are but one we come together
We sail the seas we're touching ground
We fight whenever
One day will come when all is done, no more endeavors
Until that day we all stand tall and fight forever
Když věříme že nejsme sami, tak se spojíme
plujeme na mořích a dotýkáme se země
bojujeme kdykoliv
Jeden den přijde a vše bude dokonáno, už žádné další úsilí
Dokud nepřijde den kdy budeme pevně stát a bojovat napořád
When we believe we are but one we come together
We sail the seas we're touching ground
We fight whenever
One day will come when all is done, no more endeavors
Until that day we all stand tall and fight forever
Když věříme že nejsme sami, tak se spojíme
plujeme na mořích a dotýkáme se země
bojujeme kdykoliv
Jeden den přijde a vše bude dokonáno, už žádné další úsilí
Dokud nepřijde den kdy budeme pevně stát a bojovat napořád
When we believe we are but one we come together
We sail the seas we're touching ground
We fight whenever
One day will come when all is done, no more endeavors
Until that day we all stand tall and fight forever
Když věříme že nejsme sami, tak se spojíme
plujeme na mořích a dotýkáme se země
bojujeme kdykoliv
Jeden den přijde a vše bude dokonáno, už žádné další úsilí
Dokud nepřijde den kdy budeme pevně stát a bojovat napořád

Text přidal IneM

Video přidal IneM

Překlad přidal Hallball97

Překlad opravil GodIsDead

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Emblas Saga

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.