Playlisty Kecárna
Reklama

Njord - text, překlad

playlist Playlist
Warriors have gathered
Our ships are sailing west
Heading into war
On our final quest
Válečníci se shromáždili
naše lodě plují na západ
ženeme se do války
na našem posledním pátrání
For weeks we will travel
Through the wind and rain
Guided by the stars
As we drink away our pain
Už cestujeme týdny
skrz vítr a déšť
hvězdy nás doprovázejí
zatímco zapíjíme bolest
Leaving all behind
Nothing left to lose
Where our long boats meet the shores
We're nothing but bad news
Necháme všechno za námi
už nemáme co ztratit
Tam,kde naše dlouhé lodě shledají břeh
nebudeme nic jiného než špatná zpráva
Gales of mighty fury
For fortune and for glory
Vichřice mocné zuřivosti
pro slávu a osud
Through the water and waves Přes vodu a vlny
Born out of night and nails
(Hail Njord)
Mighty with mythical powers
(Hail Njord)
He is the wind in our sails
(Hail Njord)
Now your riches are ours
(Hail Njord)
Zrodil se z noci a z drápů
(Sláva Njordovi)
Mocný s mýtickou silou
(Sláva Njordovi)
On je vítr v našich plachtách
(Sláva Njordovi)
A teď je vaše bohatství naše
(Sláva Njordovi)
Mothered by the night
His senses sharp and keen
Shaper of the greatest winds
A Viking's ever seen
Vychován nocí
jeho smysly jsou ostré a bystré
Tvůrce největších bouří
jaké Viking kdy viděl
The moonlit sea, the raging storm
His will and his domain
Bend the sea, oh God of waves
And guide us through the wind and rain
Moře zalité měsícem, zuřivá bouře
jeho vůle a jeho panství
podmaň si moře, bože, vládce vln
A doprovázej nás skrz vítr a déšť
Gales of mighty fury
For fortune and for glory
Vichřice mocné zuřivosti
pro slávu a osud
Through the wind and rain Přes vodu a vlny
Born out of night and nails
(Hail Njord)
Mighty with mythical powers
(Hail Njord)
He is the wind in our sails
(Hail Njord)
Now your riches are ours
Zrodil se z noci a z drápů
(Sláva Njordovi)
Mocný s mýtickou silou
(Sláva Njordovi)
On je vítr v našich plachtách
(Sláva Njordovi)
A teď je vaše bohatství naše
(Sláva Njordovi)
He is the crushing force of the waves
The awesome power of winds
Guides us to wealth of coin
And brings death upon those untrue
On je ničivou silou vln
ta úžasná síla větru
Vede nás k bohatství zlaťáků
A přináší smrt těm, kteří jsou falešní
Born out of night and nails
(Hail Njord)
Mighty with mythical powers
(Hail Njord)
He is the wind in our sails
(Hail Njord)
Now your riches are ours
(Hail Njord)
Zrodil se z noci a z drápů
(Sláva Njordovi)
Mocný s mýtickou silou
(Sláva Njordovi)
On je vítr v našich plachtách
(Sláva Njordovi)
A teď je vaše bohatství naše
(Sláva Njordovi)
Born out of night and nails
(Hail Njord)
Mighty with mythical powers
(Hail Njord)
He is the wind in our sails
(Hail Njord)
Now your riches are ours
(Hail Njord)
Zrodil se z noci a z drápů
(Sláva Njordovi)
Mocný s mýtickou silou
(Sláva Njordovi)
On je vítr v našich plachtách
(Sláva Njordovi)
A teď je vaše bohatství naše
(Sláva Njordovi)

Text přidal IneM

Video přidal IneM

Překlad přidal Hallball97

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Njörd je severský bůh moře, větru a plodnosti, patron rybářů a námořníků, dárce a ochránce bohatství. (Hallball97)
Reklama

Emblas Saga

Reklama

Brothers of Metal texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.