Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There's a goddess, love is her mark
She breathes life into all
She's the master of death, of lust and of war
And her beauty is known wide and far
Je tady bohyně, láska je její znamení
Vdechuje život do všeho
Je paní smrti, chtíče a války
a její krása je známa široko daleko
Queen of the Valkyries
The fiercest of cavalries - for death, a legion
Into the night she rides
as the northern lights
Královna Valkýr
Nejstrašnější z kavalérií -pro smrt, legii
Vnese se do noci
jako severní záře
With her band of sisters she will conquer all
All her enemies will fall
Within the darkness, comfort find
when in sorrow your heart bound
In her tears of red gold
Se skupinou svých sester všechno dobude
Všichni její nepřátelé padnou
V temnotě nachází pohodlí
Když je i v zármutku tvé srdce zavázáno
jejím slzám z rudého zlata
Her lover, gone
through night and through dawn
Missing, far at sea
Její milenec, pryč
přes noc i svítání
Ztracený, daleko na moři
In a feathered robe
she ventures forth,
her beloved to set free
V opeřeném rouchu
se vydává do dáli
aby svého milovaného osvobodila
Gods of Alfheim awaits a sign
of the highborn child
Gone for years, searching for her one and only love
As the fields, plagued by death rot away.
Bohové Alfheimu čekají na znamení
od urozeného dítěte
Léta byl pryč, hledal svou jednu a jedinou lásku
jako bitevní pole, utrápené a smrti vyhlazené
Found at last, lost at sea
Forever he will haunt her dreams
A tear of gold is shed
by the priestess so true
Nakonec nalezený, ztracený na moři
napořád bude strašit její sny
Slza ze zlata byla prolita
kněžkou, tak pravdivou
With her band of sisters she will conquer all
All her enemies will fall
Within the darkness, comfort find
when in sorrow your heart bound
In her tears of red gold
Se skupinou svých sester všechno dobude
Všichni její nepřátelé padnou
V temnotě nachází pohodlí
Když je i v zármutku tvé srdce zavázáno
jejím slzám z rudého zlata
Her lover, gone
through night and through dawn
Missing, far at sea
Její milenec, pryč
přes noc i svítání
Ztracený, daleko na moři
In a feathered robe
she ventures forth,
her beloved to set free
V opeřeném rouchu
se vydává do dáli
aby svého milovaného osvobodila

Text přidal Geralt

Text opravil Hallball97

Video přidal Scoth

Překlad přidal Hallball97

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Prophecy of Ragnarök

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.