Playlisty Kecárna
Reklama

Defenders of Valhalla - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

They can take away our lives
But they can never take our metal!
Můžou si vzít naše životy
Ae nikde nám nevemou náš metal!
This is a tale of warriors
questing far and wide
A tale so true and glorious
it will turn the tide
Tohle je příběh o válečnících
Co putují široko daleko
Příběh tak pravdivý a úžasný
Že obrátí příliv
Those who have seen us
either fled or died
And those who tell you otherwise
know that they have lied
Ti, kteří nás viděli
Buď uprchli nebo zebřeli
A ti, kteří ti řeknou opak
U nich víš, že lžou
We're siblings of the north
eight we're standing strong
Adventuring across the realms
to write this awesome song
Jsme sourozenci ze severu
Osm co stojí po boku
Putují napříč říšemi
Aby napsali tuhle skvělou píseň
On our quest for might and glory
foes will fall
Filling up our inventory
A potion of strength for all
Na naší cestě za mocí a slávou
Nepřátelé padnou
Naplníme si inventář
Lektvar síly pro všechny
We are warriors of the world
In our hearts we know what's right
We will stand up for the weak
And bring the flames of courage into the fight
Jsme válečníci světa
V našich srdcích víme co je správné
Postavíme se za slabé
A přineeme plameny odvahy do boje
Champions
Defenders of Valhall, with glory we ride
Together, side by side
we strike down on evil with all our might
Guardians of light
With hammers of justice we will win the fight
Brothers and sisters unite
We will rise
Šampióni
Obránci Valhally, se slávou jedeme
Pospolu, bok po boku
Srazíme zlo se vší naší mocí
Strážci světla
S kladivy spravedlnosti zvítězíme v boji
Bratři a sestry spojme se
Povstaneme
Nidhögg the dragon
gnawing at our tree
Defenders of Valhalla
we will banish thee
Drak Nidhögg
Hlodá náš strom
Obránci Valhally
My tě vyženeme
Sture the Stormborn
quick as one can be
Catching every squirrel
and crush them with his knee
Sture, Narozený v bouři
Rychlý jak jeden může být
Chytá každou veverku
A rozdrtí je svým kolenem
Agnar, has fallen
he fought like a beast
If we all shall die today
tomorrow we will feast
Agnar padl
Bojoval jako šelma
Pokud dnes všichni padneme
Zítra budeme hodovat
Snorre, son of Sturla
the greatest skald he be
Telling tales of ancients
the future he could see
Snorri, syn Sturly
Největší skald ze všech
Vypráví příběhy o předcích
Budoucnost jej uvidí
Champions
Defenders of Valhall, with glory we ride
Together, side by side
we strike down on evil with all our might
Guardians of light
With hammers of justice we will win the fight
Brothers and sisters unite
We will rise
Šampióni
Obránci Valhally, se slávou jedeme
Pospolu, bok po boku
Srazíme zlo se vší naší mocí
Strážci světla
S kladivy spravedlnosti zvítězíme v boji
Bratři a sestry spojme se
Povstaneme

Text přidal Geralt

Video přidal Scoth

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Prophecy of Ragnarök

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.