Playlisty Kecárna
Reklama

Reality Bites - text, překlad

playlist Playlist
Our eyes met across the crowded floor,
my heart missed a beat and then some more
How could I've known it was the moment that I lost you
Naše oči sa stretli naprieč davom,
moje srdce vynechalo jeden tlkot a potom nejaké ďalšie
Ako som mohol vedieť, že to bol moment, v ktorom som ťa stratil
A modern day Romeo and Juliet
Joined at the heart but hardly met
I never knew that magic could hurt us so bad
Rómeo a Júlia moderných dní
Spojení srdcom, sotva sme sa stretli
Nevedel som, že táto mágia, môže tak veľmi ublížiť
If I could hold you one more time
Face to face, just you and I
And make it go away
It breaks my heart to realize
There's no hope for the two of us
This battle can't be won
Keby som ťa mohol držať ešte raz
Tvárou v tvár, len ty a ja
A odohnať to preč
Láme mi srdce si uvedomiť
Že neexistuje žiadna nádej pre nás dvoch
Túto bitku nemožno vyhrať
It's no use crying when your heart lies dying,
keep on fighting do the best that you can
You're giving it all to find that small piece of heaven
Reality bites, drains the life outta your soul
Nemá zmysel plakať, keď tvoje srdce umiera,
bojuj ďalej, rob najlepšie, ako môžeš
Dávaš do toho všetko, aby si našiel ten malý kúsok neba
Realita hryzie, vysáva život z tvojej duše
Searched high and low if there was any other way
Prayed for a chance to make it okay
But from the start it was only a matter of time
Hľadali vysoko aj nízko, keby tak existovala iná cesta
Modliť sa za šancu urobiť to tak, aby to bolo v poriadku
Ale od začiatku to bola len otázka času
We're both blessed to feel this way
It stays with us til our dying day
Until the end of time
I'll be here for you each day
Til you decide to walk away
Hope you'll remember me
Obaja sme požehnaní to cítiť takto
Ostane to s nami, až do dňa, kedy umrieme
Do konca času
Budem tu pre teba každý deň
Až kým sa nerozhodneš odísť
Dúfam, že si ma budeš pamätať
Had to let you go
Hit the all time low
I just want you to know
My heart won't let go
Musel som ťa nechať ísť
Dosiahlo to najnižšieho bodu v živote
Len chcem, aby si vedela
Moje srdce nechce odísť

Text přidal Efai

Videa přidal Efai

Překlad přidal Efai

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Diamond in the Firepit

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.