Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist
I picked you out of a crowd and talked to you
I said I liked your shoes
You said, "Thanks, can I follow you?"
So it's up the stairs and out of view
No prying eyes
I poured some wine
I asked your name, you asked the time
Vytrhl jsem tě z davu a promluvil na tebe
Řekl jsem, že se mi líbí tvé boty
Ty jsi řekla "Díky, můžu tě následovat?"
Vzhůru po schodech, pryč z dohledu
Žádné zvědavé pohledy
Nalil jsem víno a zeptal se tě na jméno
Ty jsi se zeptala na čas
Now it's two o'clock
The club is closed
We're up the block
Your hands on me; Pressing hard against your jeans
Your tongue in my mouth, trying to keep the words from coming out
You didn't care to know who else may have been you before
Teď jsou dvě hodiny
Klub je zavřený
Jsme zabarikádovaní
Tvé ruce na mém těle, stahuju ti džíny
Tvůj jazyk v mých ústech se snaží pohltit slova co se derou na povrch
Nechceš vědět, kým jsi byla
I want a lover I don't have to love
I want a girl who's too sad to give a fuck
Where's the kid with the chemicals?
I thought he said to meet him here but I'm not sure
I've got the money if you've got the time
You said it feels good
I said, "I'll give it a try."
Toužím po milenci, kterého bych nemusel milovat
Chci dívku, která je příliš smutná na to, aby se mnou spala
Kde je to dítě s chemikáliemi?
Myslím že mu řekl, že se tu setkají, ale nejsem si jistý
Mám peníze, jestli máš čas
Řekla jsi, že je to fajn
Já řekl "Tak to zkusím..."
Then my mind went dark
We both forgot where your car was parked
Let's just take the train
I'll meet up with the band in the morning
Potom se moje mysl zatemnila
Oba jsme zapomněli kde je zaparkované tvé auto
Tak chytni vlak
Ráno se sejdu s kapelou
Bad actors with bad habits
Some sad singers they just play tragic
And the phone's ringing and the van's leaving
Let's just keep touching; let's just keep... keep singing...
Špatní herci se špatnými návyky
Nějací smutní zpěváci co špatně hrají
A telefon zvoní, karavan odjíždí
Jen se dotýkejme...jen...jen zpívejme
I want a lover I don't have to love
I want a boy who's so drunk he doesn't talk
Where's the kid with the chemicals?
I've got a hunger and I can't seem to get full
I need some meaning I can memorize
The kind I have always seems to slip my mind
Toužím po milenci, kterého bych nemusel milovat
Chci kluka co je tak opilý až nemůže mluvit
Kde je to dítě s chemikáliemi?
Mám hlad, ale nemůžu se nasytit
Potřebuji nějaký důvod, proč bych si měl pamatovat
Jenže to vždycky zapomenu
But you, but you... Ale ty, ty...
You write such pretty words
But life's no storybook
Love's an excuse to get hurt
And to hurt.
Do you like to hurt?
I do, I do
Ty píšeš tak krásná slova
Ale život není pohádková knížka
Láska je jen výmluvou pro ubližování
Ubližování...
Ubližuješ rád?
Ano, já...
Then hurt me... [x10] Pak mi ubližuj.

Text přidala Petrellis

Videa přidal Sigur

Překlad přidala Petrellis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lifted or The Story is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.