Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

At the Bottom of Everything - text, překlad

playlist

So there was this woman and she was on an airplane, and she was flying to meet her fiancé seaming high above the largest ocean on planet earth. She was seated next to this man she had tried to start conversations, but the only thing she had really heard him say was to order his Bloody Mary. She was sitting there and she was reading this really arduous magazine article about a third world country that she couldn’t even pronounce the name of. And she was feeling very bored and despondent. And then suddenly there was this huge mechanical failure and one of the engines gave out, and they started just falling thirty-thousand feet, and the pilots on the microphone and he’s saying “I’m sorry, I’m sorry, oh my god... I'm sorry” and apologizing. And she looks at the man and says “Where are we going?” and he looks at her and he says “We’re going to a party. It’s a birthday party. It’s your birthday party. Happy birthday darling. We love you very, very, very, very, very, very, very much.” And then he starts humming this little tune, it kind of goes like this: 1, 2, 1, 2, 3, 4

We must talk in every telephone
Get eaten off the web
We must rip out all the epilogues in the books
that we have read
And in the face of every criminal
Strapped firmly to a chair
We must stare, we must stare, we must stare

We must take all of the medicines too expensive now to sell
Set fire to the preacher who is promising us hell
And in the ear of every anarchist
that sleeps but doesn’t dream
We must sing, we must sing, we must sing

It’ll go like this:

While my mother waters plants
My father loads his guns
He says death will give us back to god
Just like this setting sun is returned to this lonesome ocean

And then they splashed into the deep blue sea
It was a wonderful splash

We must blend into the choir
Sing as static with the whole
We must memorize nine numbers
and deny we have a soul
And in this endless race for property
and privilege to be one
We must run, we must run, we must run

We must hang up in the belfry
Where the bats and moonlight laugh
We must stare into a crystal ball and only see the past
And in the caverns of tomorrow
With just our flashlights and our love
We must plunge, we must plunge, we must plunge

And then we’ll get down there, way down to the very bottom of everything
And then we’ll see it, oh we’ll see it,
we’ll see it, we’ll see it

Oh my morning's coming back
The whole world’s waking up
All the city buses swimming past
I’m happy just because
I found out I am really no one

Text přidala Monee_R

Videa přidali Sigur, Monee_R

To byla jedna žena a seděla v letadle
a letěla na sraz se svým snoubencem,
plula vysoko nad největším oceánem na planetě Zemi. Dostala sedadlo vedle pána, se kterým pokusila navázat konverzaci, ale jedinou věc, kterou ho slyšela říct, byla objednávka Bloody Mary. Tak tam seděla a četla si takový vážně náročný článek o zemi třetího světa, jehož název ani nedokázala vyslovit. Nudila se a bylo jí úzko. A pak najednou došlo k obrovské mechanické poruše a jeden z motorů přestal pracovat avšichni začli padat z výšky třicet tisíc stop nad zemí a do mikrofonu se ozval pilot a povídá 'Omlouvám se, omlouvám se, Pane Bože... omlouvám se' a v tom pokračuje. A ona se podívá na toho muže a ptá se 'Kam míříme?' a on se na ní podívá a odpoví 'Míříme na oslavu. Je to narozeninová oslava. Je to tvoje narozeninová oslava. Všechno nejlepší, drahá. Máme tě hrozně, hrozně, hrozně, hrozně, hrozně, hrozně, hrozně moc rádi.' a pak udá takový tón, který zní asi takhle: 1, 2, 1, 2, 3, 4


Musíme si zavolat z každého telefonu
a zachytit se do sítě, ze které nás pak sní
Musíme vyrvat epilogy ze všech knížek,
které jsme četli
a do tváře každého kriminálníka
připoutaného k židli
musíme zírat, musíme zírat, musíme zírat

Musíme si vzít všechny prášky, které jsou teď tak drahé, že se nedají prodat
a podpálit kazatele, který nám slibuje peklo
a do ucha každého anarchisty
který spí, ale beze snů
musíme zpívat, musíme zpívat, musíme zpívat

A jde to asi takhle:

Zatímco má matka zalévá květiny,
můj otec nabíjí zbraně
Povídá, že smrt nás zanese zpět k Bohovi
přesně jako se zapadající slunce vrací do tohohle osamělého oceánu

A pak sebou šplouchli do toho hlubokého modrého moře
To to ale cáklo

Musíme se vmísit do sboru,
zpívat souměrně s celkem
Musíme si zapamatovat devět čísel
a zapřít svoji duši
A v tomhle nekonečném závodě o majetek
a privilegium býti prvním
musíme utíkat, musíme utíkat, musíme utíkat

Musíme se zavěsit do zvonice,
kde se smějí netopýři a svit měsíce
Musíme se podívat do křišťálové koule a vidět pouze minulost
A ve slujích zítřka
se s našimi baterkami a láskou
musíme hnát, musíme hnát, musíme hnát

A pak se dostaneme tam dolů, úplně dolů na dno všeho
A pak to uvidíme, my to uvidíme,
uvidíme to, uvidíme to

Ó mé ráno se vrací
a celý svět se probouzí
všechny městské autobusy proplouvají kolem
A já jsem šťastný, protože
jsem zjistil, že vlastně vážně nejsem nikým

Překlad přidala DolaineSee

Překlad opravila DolaineSee


I'm Wide Awake, It's Morning

Bright Eyes texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.