Playlisty Kecárna
Reklama

The Fold - text, překlad

playlist Playlist
Don't know where all the people have gone, need to find a way home.
Staring down with my hand on the gun, wish that I would have known.
Nevím kam se všichni ti lidé poděli, musím najít cestu domů.
Počínaje mou rukou na pistoli, kéž bych to věděl.
You hide all your problems.
Take away all these hopes and memories.
Schováváš všechny tvé problémy.
Vezmi si všechny tyhle naděje a vzpomínky.
You've been gone for so long. Byl jsi pryč tak dlouho.
Some place, no we're gone,
the highway into the cold.
Time is lost walking on,
it's the wrong way out of the fold
(it's the wrong way out).
Nějaké místo, ne jsem pryč.
Dálnice do chladna.
Čas je ztracen pokračuje,
je to špatná cesta ze záhybu.
(je to špatná cesta pryč)
Then we go on this road that we walked,
know we can't turn around.
I was lost when my world went astray,
on this path I'll be found.
Potom pudem na tuhle cestu po které jsme kráčeli,
a vědoucí toho že se nesmíme vrátit.
Ztratil jsem se když svět zabloudil,
na téhle cestě Budu nalezen.
It's a long way to the bottom.
Take away all these throes of jealousy.
Na dno je to dlouhá cesta.
Vezmi si tyhle porodní bolesti zavyslosti.
You've been gone for so long. Byl jsi pryč tak dlouho.
Some place, no where gone,
it's the highway into the cold.
Time is lost walking on,
it's the wrong way out of the fold.
Some place no where gone,
the highway into the cold.
Time is lost walking on,
it's the wrong way out of the fold.
It's the wrong way out of the fold.
Nějaké místo, ne jsem pryč.
Dálnice do chladna.
Čas je ztracen pokračuje,
je to špatná cesta ze záhybu.
Byl jsi pryč tak dlouho.
Nějaké místo, ne jsem pryč.
Dálnice do chladna.
Čas je ztracen pokračuje,
je to špatná cesta ze záhybu.
Je to špatná cesta ze záhybu.
Some place no where gone,
the highway into the cold.
Time is lost walking on.
Nějaké místo nikde,
tahle dálnice do chladna.
Čas je ztracen pokračuje,
Some place no where gone,
it's the highway into the cold.
Time is lost walking on,
it's the wrong way out of the fold.
Some place no where gone,
the highway into the cold.
Time is lost walking on,
it's the wrong way out.
Go!

Nějaké místo, ne jsem pryč.
Dálnice do chladna.
Čas je ztracen pokračuje,
je to špatná cesta ze záhybu.
Nějaké místo, ne jsem pryč.
Dálnice do chladna.
Čas je ztracen pokračuje,
je to špatná cesta pryč.
Běž!
It's the wrong way out of the fold!
Out of the fold!
je to špatná cesta ze záhybu.
Ze záhybu!

Text přidal Toxy

Video přidal Toxy

Překlad přidal Butt3rfly

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Origins

Reklama

Bridge To Grace texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.