Playlisty Kecárna
Reklama

Lost in Memories - text, překlad

playlist Playlist
When you lay
And I said I'll contain you as now
Abrasive I must pass I must come
In this world we are all never ending
It's only real when we all keep pretending
Když ležíš
A řekl jsem že tě zahrnu jako teď
Neomalený, musím projít, musím přijít
V tomto světě nikdo nikdy nekončí
Je to jen skutečné když všichni předstíráme
How it all began
It's over now
I'll show you how we never try
Jak to vše začalo
Teď už je konec
Ukážu ti jak jsme se nikdy nepokusily
Maybe I'm dreaming
Maybe I'm disappearing
Fighting history
Možná že sním
Možná že se ztrácím
Válečná historie
One day you'll see me
Run out of all these feelings
Lost in memories
Jednoho dne mě uvidíš
Došli mi všechny tyhle pocity
Ztracen ve vzpomínkách
Someone said
That we're all meant to weather storm
Close your eyes still intend to go home
You don't have to be running from reason
The only end is the one you beginning
Někdo řekl
Že jsme všichni předurčení bouřkou
Zavři oči pořád zamýšlej návrat domů
Nemusíš utíkat od důvodů
Jediný konec je ten který zečínáš
And how it all began
It's over now
I'll show you how we never try
Jak to vše začalo
Teď už je konec
Ukážu ti jak jsme se nikdy nepokusily
Maybe I'm dreaming
Maybe I'm disappearing
Fighting history
Možná že sním
Možná že se ztrácím
Válečná historie
One day you'll see me
Run out of all these feelings
Lost in memories
Jednoho dne mě uvidíš
Došli mi všechny tyhle pocity
Ztracen ve vzpomínkách
After the storm
Into the light
There is a ridge not far away
Where all this was born
And out of the night
Every soul has come to life
Po té bouři
Do světla
Je tu hřbet ne moc daleko
Kde se tohle všechno zrodilo
Z noci
Každá duše přišla k životu
Maybe I'm dreaming
Maybe I'm disappearing
Fighting history
Možná že sním
Možná že se ztrácím
Válečná historie
One day you'll see me
Run out of all these feelings
Lost in memories
Lost in memories
Lost in memories
Jednoho dne mě uvidíš
Došli mi všechny tyhle pocity
Ztracen ve vzpomínkách
Ztracen ve vzpomínkách
Ztracen ve vzpomínkách

Text přidal Toxy

Video přidal Toxy

Překlad přidal Butt3rfly

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Origins

Reklama

Bridge To Grace texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.