Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I can't hold back
My hands won't let me
It's the touch of your skin
Is it lust or envy?
Is it lust or envy?
Nedokáži se držet zpátky
Mé ruce mě nenechají
Je to dotyk tvé kůže
Je to chtíč nebo závist?
Je to chtíč nebo závist?
I can't hold back
My pride won't let me
I'm seeing red
This is all too deadly
This is all too deadly
Nedokáži se držet zpátky
Má pýcha mě nenechá
Vidím červeně
Tohle vše je tak..smrtící
Tohle vše je tak..smrtící
Fallout!
One more taste
One more fight
I just can't help it
Fallout!
I need it all
Hanging from the edge of heaven
Úpadek!
Ještě jedno ochutnání
Ještě jeden boj
Nemohu si od toho pomoci
Úpadek!
Vše to potřebuji
Visíc z okraje nebes
All seven
All seven
Fallout!
I need it all
Hanging from the edge of heaven
Všech sedm
Všech sedm
Úpadek!
Vše to potřebuji
Visíc z okraje nebes
I can't get up
Motivation left me
I let it burn
Only embers left in me
Only embers left in me
Nedokáži vstát
Motivace mě opustila
Nechám to hořet.
Zbývá ve mě jen popel
Zbývá ve mě jen popel
My old friend how long it's been
MY original sin we meet again
You taught me to live like this
My original sin we meet again
Můj starý příteli jak dlouho to bylo
Můj počáteční hříchu znovu se potkáváme
Učil jsi mě takto žít
Můj počáteční hříchu znovu se potkáváme
Fallout!
One more taste
One more fight
I just can't help it
Fallout!
I need it all
Hanging from the edge of heaven
Úpadek!
Ještě jedno ochutnání
Ještě jeden boj
Nemohu si od toho pomoci
Úpadek!
Vše to potřebuji
Visíc z okraje nebes
All seven
All seven
Fallout!
I need it all
Hanging from the edge of heaven
Všech sedm
Všech sedm
Úpadek!
Vše to potřebuji
Visíc z okraje nebes
You taught me this
I'll take my place
Amongst the angels
With my seven sins
I'll reign again, baby I'll reign again
Učil jsi mě tohle
Zaujmu své místo
Mezi anděli
S mými sedmi hříchy
Budu znovu vládnout, zlato budu znovu vládnout
Fallout!
One more taste
One more fight
I just can't help it
Fallout!
I need it all
Hanging from the edge of heaven
Úpadek!
Ještě jedno ochutnání
Ještě jeden boj
Nemohu si od toho pomoci
Úpadek!
Vše to potřebuji
Visíc z okraje nebes
All seven
All seven
Fallout!
I need it all
Hanging from the edge of heaven
Všech sedm
Všech sedm
Úpadek!
Vše to potřebuji
Visíc z okraje nebes

Text přidala KerolWeddy

Video přidala KerolWeddy

Překlad přidal sayr

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hell Is What You Make It: Reloaded

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.