Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
When I disappear, do you fear for the sister I took?
When I disappear, it is clear I am up to no good
I am drearily blunt, letting this bed wetting cosmonaut
"Son, the last thing you'll realize
you need is what you've already got"
Když zmizím, budeš se bát o sestru, kterou jsem si vzal?
Když zmizím, je to jasné, nejsem žádný dobrák
Jsem bezútěšně tupý, když nechávám kosmonauta vlhčit tuhle postel
"Synu, poslední věc, kterou zjistíš, bude že
potřebuješ to, co už jsi měl"
So touch me or don't
Just let me know
Where you've been
Tak se mne dotkni a nebo ne
Jen mi dej vědět
Kde jsi byla
So drop me a line with a hook and some raw bleeding bait
(one, two, three, four)
For I am uncaught and still swimming alone in the lake
(five, six, seven, eight)
Shimmering under a moon made in anger and angst
Shimmering like a penny out of reach in the subway grate
(Shimmering like a coin kept safe away,
you'll never listen to anything)
Nahoď přede mě vlasec s háčkem a s nějakou sirovou krvácející návnadou
(jedna, dva, tři, čtyři)
Protože já nejsem chycen a stále plavu sám v jezeru
(pět, šest, sedm, osm)
Třpytím se pod měsícem stvořeným ze vzteku a úzkosti
Třpytím se jako cent pod roštem v metru, na který nedosáhneš
(Třpytím se jako mince v bezpečí,
ale ty nikdy nebudeš poslouchat)
So touch me or don't
Just let me know
Where you've been
Tak se mne dotkni a nebo ne
Jen mi dej vědět
Kde jsi byla
We could leave it alone,
I'm sure there's someone who knows
Where you've been
Mohli bychom to nechat být,
Jsem si jist, že někdo ví
Kde jsi byla
You never worked well with our group
Not with the faults we found
So we fixed you with cement galoshes
No one can save you now
Unless you have friends among fish
There'll still be no air to breathe
You could drink up the entire ocean
I'll still find someone to be everything we know that you'll never be
Nikdy jsi moc dobře nespolupracovala s naší partou
Ne s chybami, na které jsme přišli
Tak jsme tě spravili galošemi z cementu
Nikdo tě teď nezachrání
Pokud nemáš přátele mezi rybami
Nebudeš mít vzduch, který bys dýchala
Mohla bys třeba vypít celý oceán
Ale já vždycky najdu někoho, kdo bude vším tím, čím ty nikdy nebudeš.
So touch me or don't
Just let me know
Where you've been
Tak se mne dotkni a nebo ne
Jen mi dej vědět
Kde jsi byla
Or we could leave it alone
I'm sure there's someone who knows
Where you've been
Mohli bychom to nechat být,
Jsem si jist, že někdo ví
Kde jsi byla

Text přidala Luczynka

Video přidala Luczynka

Překlad přidal tovlasek

Překlad opravil scream2

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Devil and God Are Raging Inside Me

Reklama

Brand New texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.