Kecárna Playlisty

Lit Me Up - text, překlad

playlist Playlist
[Introduction]
[Man's voice]
This tape recounts a dream which occurred close to the termination of approximately 400 hours of intensive, individual therapy. Now, the patient recounts her dream:
(Predslov)
(Mužský hlas)
Táto páska rozpráva sen, ktorý nastal pred koncom približne 400 hodín intenzívnej, individuálnej terapie. Teraz pacient opisuje jej sen
[Older woman's voice]
I had this dream earlier this morning and I wrote it down. The dream is that I'm in some sort of a... and I'm in a hotel I'm at... I'm like at a convention or something. And I feel sort of almost like there's too much going on. There are all different kinds of meetings going on. Stuff on experimental psych and therapy, chemical aspects. All of it
(Hlas staršej ženy)
Mala som sen skoro toto ráno a napísala si ho. Sen je, že som v niečom... a ja som v hotely. Som ako... Som ako na zhromaždení alebo tak. A cítim sa skoro ako by sa tu toho veľa dialo. Sú tu všelijaké druhy stretnutí. Náradie na experimentálnu psychológiu a terapiu, chemické aspekty. Všetky.
But, I'm... while I don't mind having all this going on inside of me. It's sort of... I think I'm going to be relieved when it's over. When I can sort of settle back down Ale ja... zatiaľ čo nevnímam všetko čo sa deje vo mne. Je to niečo ako... Myslím si, že budem oslobodená keď to skončí. Keď sa môžem trochu usadiť späť.
[Verse 1]
It's where you live, but you don't know how it's built
If we're just dust, then it doesn't matter who you kill
Don't cut me up and tell me that it's ok
Just turn it off 'cause I don't care anyway
(Sloha 1)
Je to kde žiješ, ale nevieš ako to je postavené.
Ak my sme len prach, potom nezáleží koho zabiješ.
Nekritizuj ma a povedz mi, že to je okej.
Proste to vypni, pretože už sa viac nestarám.
[Pre-Chorus]
It lit me up
It lit me up
It lit me up
It lit me up
(Pred refrén)
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.
[Verse 2]
Something's stirring in a deep Atlantic trench
Doesn't forget the thousand years before it slept
It's the beast, it's my heart, it's so brave
Dive down into its unit in its head
(Sloha 2)
Niečo sa rozrušilo v hĺbke Atlantickej priekopy.
Nezabúdaj na tisícky rokov, pred ktorými to spalo.
Je to beštia, je to moje srdce, je tak statočné.
Ponor sa do svojho zariadenia vo svojej hlave.

[Pre-Chorus]
It lit me up
It lit me up
It lit me up
It lit me up
(Pred refrén)
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.
[Chorus 1]
It lit me up like a torch on a pitch black night
Like an ember in the needles of a dried out pine
Lit me up and I burn from the inside out
Yeah, I burn like a witch in a Puritan town
It lit me
It lit me
(Refrén 1)
Zapálilo ma to ako fakľu v tmavej noci.
Ako uhlík v ihličí vyschnutej borovice.
Zapálil ma a splanul som z vnútra von.
Splanul som ako čarodejnica v puritánskom meste.
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.
[Verse 3]
When I grow up I want to be a heretic
I want to climb over the wall 'cause I'm not on the list
I want to put my hands to work till the work's done
I want to open up my heart like the ocean
(Sloha 3)
Keď vyrastiem chcem byť kacír.
Chcem preliezť cez stenu, pretože nie som na zozname.
Chcem priložiť ruku k práci pokiaľ je práca hotová.
Chcem otvoriť moje srdce ako oceán.
[Pre-Chorus]
It lit me up
It lit me up
It lit me up
It lit me up
(Pred refrén)
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.
Zapálilo ma to.

[Chorus 2]
It lit me up like a rag soaked in gasoline
In the neck of the bottle breaking right at my feet
It lit me up and I burned from the inside out
Yeah, I burned like a witch in a Puritan town
It lit me
It was a good dream
(Refrén 2)
Zapálilo ma to ako handra namočená v benzíne
v krku fľaše rozbijajúca sa pred mojimi nohami.
Zapálil ma a splanul som z vnútra von.
Splanul som ako čarodejnica v puritánskom meste.
Zapálilo ma to.
Bol to dobrý sen.
[Reversed Audio]

Text přidal libormilian

Video přidal libormilian

Překlad přidal Warre


Science Fiction

Brand New texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.