Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Jesus Christ, that's a pretty face
The kind you'd find on someone I could save
If they don't put me away
Well, it'll be a miracle
Ježíši Kriste, to je hezká tvářička
Ta kterou bys našel na někom koho můžu zachránit
Pokud mě neodstrčí
Dobře, bude to zázrak
Do you believe you're missin' out
That everything good is happening somewhere else?
But with nobody in your bed
The night's hard to get through
Věříš, že jsi ztracený?
Že všechno dobré se děje někde jinde?
Ale s nikým ve tvé posteli
Je těžké přežít noc
And I will die all alone
And when I arrive I won't know anyone
A zemřu úplně sám
Když přijdu nebudu znát nikoho
Well, Jesus Christ, I'm alone again
So what did you do those three days you were dead?
'cause this problem's gonna last more than the weekend.
No, Ježíši Kriste, jsem znovu sám
Tak co jsi dělal ty tři dny když jsi byl mrtvej?
Protože tenhle problém přetrvá dýl než jen
víkend.
Well, Jesus Christ, I'm not scared to die,
I'm a little bit scared of what comes after
Do I get the gold chariot?
Do I float through the ceiling?
No, Ježíši Kriste, nebojím se umřít,
Jen mám trochu strach z toho co přijde pak
Získám zlatý vůz?
Budu se vznášet přes strop?
Do I divide and fall apart?
'cause my bright is too slight to hold back all my dark
And the ship went down in sight of land
And at the gates does Thomas ask to see my hands
Rozpůlím se a rozpadnu?
Protože můj jas je příliš mírný na to aby zadržel všechnu moji temntu
A loď šla dolů na dohled země
A u brány, bude Thomas chtít vidět mé ruce?
I know you're coming in the night like a thief
But I've had some time, O Lord, to hone my lying technique
I know you think that I'm someone you can trust
But I'm scared I'll get scared and I swear I'll try to nail you back up
Vím že přicházíš v noci jako zloděj
Ale měl jsem trochu času, Pane, zdokonalit mou lhací techniku
Vím, že si myslíš, že jsem někdo komu můžeš věřit
Ale bojím se, že dostanu strach a přísahám že se tě pokusím napnout zpátky na hřebíky
So do you think that we could work out a sign
So I'll know it's you and that it's over so I won't even try
Takže myslíte si že bychom se mohli domluvit na znamení?
Abych věděl že jsi to ty a že je konec, tak abych se ani nenamáhal
I know you're coming for the people like me
But we all got wood and nails
And we turn out hate in factories
We all got wood and nails
And we turn out hate in factories
We all got wood and nails
And we sleep inside of this machine
Vím že si chodíš pro lidi jako jsem já
Ale všichni máme dřevo a hřebíky
Vyrábíme nenávist v továrnách
A všichni máme dřevo a hřebíky
Vyrábíme nenávist v továrnách
A všichni máme dřevo a hřebíky
A spíme uvnitř tohoto stroje

Text přidala Luczynka

Video přidala vankmi

Překlad přidala dennyxd

Překlad opravila Victim_SP

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Devil and God Are Raging Inside Me

Reklama

Brand New texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.