Kecárna Playlisty
Reklama

Guernica - text, překlad

playlist Playlist
Ever since I was young your word is the word that always won.
Worry and wake the ones you love.
A phone call I'd rather not receive.
Please use my body while I sleep.
My lungs are fresh and yours to keep,
Kept clean and they will let you breathe.
Vždy už od mala tvé slovo vždycky vyhrálo.
Vystrašit a probudit ty které miluješ.
Telefonní hovor, který jsem raději neměl přijmout.
Prosím, zneužij mé tělo, zatím co spím.
Mé plíce jsou čerstvé a pro tebe k mání
Udrž je čisté a ony tě nechají dýchat.
Is this the way a toy feels when its batteries run dry?
I am the watch you always wear but you forget to wind.
Je tohle pocit, který cítí hračka, když jí dojdou baterie?
Jsem hodinkami, které nosiš, ale zapomínáš natahovat.
Nobody plans to be half a world away at times like these,
so I sat alone and waited out the night.
The best part of what has happened was the part I must have missed.
So I'm asking you to shine it on and stick around.
I'm not writing my goodbyes.
Nikdo neplánuje být půl světa vzdálený v časech jako jsou tyto,
Tak sedím sám a přečkávám noc.
Nejlepší část toho, co se stalo, je ta, kterou jsem vynechal.
Tak se tě žádám, abys to osvětlila a zůstala na blízku.
Nepíšu své sbohem.
I submit no excuse.
If this is what I have to do I owe you every day I wake.
If I could I would shrink myself and sink through your skin to your blood cells
and remove whatever makes you hurt but I am too weak to be your cure.
Nepředkládám omluvu.
Jestli je tohle to co musím udělat, dlužím ti každý den, do kterého se probudím
Pokud bych mohl, scvrknul bych se a proplul skrz tvou kůži do tvých krvinek
a odstranil cokoliv co ti ubližuje, ale jsem tak slabý, být tvým lékem.
Is this the way a toy feels when its batteries run dry?
I am the watch you always wear but you forget to wind.
Je tohle pocit, který cítí hračka, když jí dojdou baterie?
Jsem hodinkami, které nosiš, ale zapomínáš natahovat.
Nobody plans to be half a world away at times like these,
so I sat alone and waited out the night.
The best part of what has happened was the part I must have missed.
So I'm asking you to shine it on and stick around.
I'm not writing my goodbyes.
Nikdo neplánuje být půl světa vzdálený v časech jako jsou tyto,
Tak sedím sám a přečkávám noc.
Nejlepší část toho, co se stalo, je ta, kterou jsem vynechal.
Tak se tě žádám, abys to osvětlila a zůstala na blízku.
Nepíšu své sbohem.
I'm not letting you check out.
You will beat this starting now and you will always be around.
I'm there to monitor your breathing
I will watch you while you're sleeping.
I will keep you safe and sound.
Does anybody remember back when you were very young.
Did you ever think that you would be this blessed?
Nenechávám tě odejít.
Porazíš tento začátek a vždy budeš poblíž.
Jsem tady, abych kontroloval tvé dýchání
Budu tě střežit, když budeš spát.
Budu tě udržovat v bezpečí a ve zdraví.
Vzpomíná si vůbec někdo, když jsi byla opravdu velmi mladá?
Myslela sis někdy, že ti bude takto požehnáno?
Nobody plans to be half a world away at times like these,
so I sat alone and waited out the night.
The best part of what has happened was the part I must have missed.
So I'm asking you to shine it on and stick around.
I'm not writing my goodbyes.
Nikdo neplánuje být půl světa vzdálený v časech jako jsou tyto,
Tak sedím sám a přečkávám noc.
Nejlepší část toho, co se stalo, je ta, kterou jsem vynechal.
Tak se tě žádám, abys to osvětlila a zůstala na blízku.
Nepíšu své sbohem.

Text přidal vito

Video přidal vito

Překlad přidal vito

Překlad opravil kicky-ricky

Je zde něco špatně?
Reklama

Deja Entendu

Reklama

Brand New texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.