Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Goodbye to sleep,
I think this staying up is exactly what I need
Well take apart your head
Take apart the counting, and the flock it has bred
Dávám sbohem spánku,
myslím, že být takhle vzhůru je přesně to, co potřebuji
Tak rozeber své myšlenky
Rozpočítej, a stádo bylo chováno
Goodbye to love,
Well it's a ride that'll push you up
Right against the wall
(Right against the wall)
Chew it up and swallow it
Dávám sbohem lásce,
Tak tohle je jízda, která tě přitlačí
rovnou ke zdi
(rovnou ke zdi)
Požvýkat to a spolknout to
You're brought back but you're running
I'll find sleep in the end tonight
I can't shake this little feeling
I'll never get anything right
Dostal ses zpátky, ale utíkáš
Nakonec dnes v noci usnu
Nemůžu setřást ten drobný pocit
Nikdy nic nezískám správně
Goodbye you liar,
Well you sipped from the cup but you don't own up to anything
Then you think you will inspire
Take apart your head
(and I wish I could inspire)
Take apart the demon, in the attic to the left.
Nashle ty lháři,
Tak tys upíjel z šálku, ale k ničemu
ses nepřiznal
Pak si myslíš, že budeš příkladem
Rozeber své myšlenky
(a přeji si, abych mohl být příkladem)
Rozlož ty obavy v podkroví nalevo
(goodbye my love)
You're brought back but you're running
(goodbye my love)
I'll find sleep in the end tonight
(goodbye my love)
I can't shake this little feeling
(goodbye my love)
I'll never say anything right
(sbohem má lásko)
Dostal ses zpátky, ale utíkáš
(sbohem má lásko)
Nakonec dnes v noci usnu
(sbohem má lásko)
Nemůžu setřást ten drobný pocit
(sbohem má lásko)
Nikdy nic neříkám správně
I'm on my own, never say anything right
I'm on my own, never say anything right
I'm on my own, never say anything right
I'm on my own, never say anything right
Jsem na to sám, nikdy nic neříkám správně
Jsem na to sám, nikdy nic neříkám správně
Jsem na to sám, nikdy nic neříkám správně
Jsem na to sám, nikdy nic neříkám správně
Well take me, take me back to your bed
I love you so much that it hurts my head
Say "I don't mind you under my skin"
I'll let the bad parts in, the bad parts in
When we were made we were set apart
Life is a test and I get bad marks
Now some saint got the job of writing down my sins
The storm is coming, the storm is coming in
Tak vezmi mě, vezmi mě zpět do tvé postele
Tak moc tě miluji, a to mě ničí
Řekni "Nevadí mi, že jsi mi pod kůží"
Vypustím ty špatnosti dovnitř, špatnosti dovnitř
Když jsme byli spolu, byli jsme odděleni
Život je test a já dostal špatné známky
Teď někdo svatý má sepsat mé hříchy
Bouře se blíží, bouře přichází
You're brought back but you're running
I'll find sleep in the end tonight
I can't shake this little feeling
I'll never get anything right
Dostal ses zpátky, ale utíkáš
Nakonec dnes v noci usnu
Nemůžu setřást ten drobný pocit
Nikdy nic nezískám správně
I'm on my own, never say anything right
I'm on my own, never say anything right
Jsem na to sám, nikdy nic neříkám správně
Jsem na to sám, nikdy nic neříkám správně
Take me, take me back to your bed
I love you so much that it hurts my head
"I don't mind you under my skin"
I'll let the bad parts in, the bad parts in
Well you're my favourite bird and when you sing
I really do wish you'd wear my ring
No matter what they say, I am still the king
And now the storm is coming, the storm is coming in
Tak vezmi mě, vezmi mě zpět do tvé postele
Tak moc tě miluji, a to mě ničí
"Nevadí mi, že jsi mi pod kůží"
Vypustím ty špatnosti dovnitř, špatnosti dovnitř
Víš, jsi moje oblíbené ptáče a když zpíváš
Opravdu si přeji, abych nosil svůj prsten
Je jedno, co říkají, jsem stále král
A teď už se ta bouře blíží, ta bouře přichází

Text přidala Luczynka

Text opravila vankmi

Video přidala vankmi

Překlad přidala vankmi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Devil and God Are Raging Inside Me

Reklama

Brand New texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.