Playlisty Kecárna
Reklama

Daisy - text, překlad

playlist Playlist
[Recording:]
And we sing this morning
that wonderful and grand old message.
I don't know about you but I never get tired of it
Number 99: Just As I Am.
[Nahrávka:]
Zpíváme toto ráno
tuto úžasnou a důležitou zprávu.
Nevím jak vy ale mě nikdy neunaví.
Číslo 99: Tak, jako jsem já.
I'm a mountain that has been moved
I'm a river that is all dried up
I'm an ocean nothing floats on
I'm a sky that nothing wants to fly in
I'm a sun that doesn't burn hot
I'm a moon that never shows it's face
I'm a mouth that doesn't smile
I'm a word that no one ever wants to say.
Jsem hora, která byla posunuta
Jsem řeka, která vyschla
Jsem oceán, po němž nikdo nepluje
Jsem obloha, po níž nic nechce létat
Jsem slunce, které neplane
Jsem měsíc, který nikdy neukáže svou tvář
Jsem ústa, která se nesmějí
Jsem slovo, které nikdo nechce vyslovit.
[Child Speaking:]
I don't wanna be,
He wasn't finding anybody when he was on the shelf
I saw him in my dream
[Mluví dítě:]
Nechci být,
Nikoho nenašel, když byl na mělčině
Viděl jsem ho ve svých snech
I'm a mountain that has been moved
I'm a fugitive that has no legs to run
I'm a preacher with no pulpit
Spewing a sermon that goes on and on and on.
Jsem hora, která byla přesunuta
Jsem uprchlík, který nemá nohy k útěku
Jsem kazatel bez kazatelny
Chrlicí proroctví, které pokračuje pořád dál a dál
Well if we take all these things
and we bury them fast
And we'll pray that they turn into seeds,
to roots and then grass
It'd be all right, it's all right,
it'd be easier that way.
Or if the sky opened up and started pouring rain
Like he knew it was time
to start things over again
It'd be all right, it's all right,
it'd be easier that way.
Když vezmeme všechny tyto věci
a rychle je pohřbíme
A budeme se modlit, aby se proměnily v semena,
kořeny a potom trávu
Bylo by to v pořádku, je to v pořádku
bylo by to lehčí touhle cestou
Nebo když se otevře obloha a začne chrlit déšť
Stejně ví, že je čas
začít znovu
Bylo by to v pořádku, je to v pořádku
Bylo by to lehčí touhle cestou.
Well if we take all these things
and we bury them fast
And we'll pray that they turn into seeds,
to roots and then grass
It'd be all right, it's all right,
it'd be easier that way
Or if the sky opened up and started pouring rain
Like he knew it was time
to start things over again
It'd be all right, it's all right,
it'd be easier that way
Když vezmeme všechny tyto věci
a rychle je pohřbíme
A budeme se modlit, aby se proměnily v semena,
kořeny a potom trávu
Bylo by to v pořádku, je to v pořádku
bylo by to lehčí touhle cestou
Nebo když se otevře obloha a začne chrlit déšť
Stejně ví, že je čas
začít znovu
Bylo by to v pořádku, je to v pořádku
Bylo by to lehčí touhle cestou.

Text přidala Kagero

Překlad přidala Kagero

Překlad opravila vankmi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Daisy

Reklama

Brand New texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.