Kecárna Playlisty

Could Never Be Heaven - text, překlad

playlist Playlist
Do you know the words that make the hidden door open?
Can you speak my secret name and fix me?
I have no heart, I have no brain
Lord I have no courage
Can you get me home again?
Znáš slova, která otevřou ty skryté dveře?
Dokážeš mluvit mým tajným jménem a napravit mě?
Nemám srdce, nemám mozek
Pane, nemám žádnou kuráž
Můžeš mě znovu dostat domů?
Could never be heaven without you
Could never be heaven without you
Never be heaven without you
Bez tebe by to nikdy nebylo nebe
Bez tebe by to nikdy nebylo nebe
Bez tebe by to nikdy nebylo nebe
I was drowning in the lake, damned
Over a dead mining town
The cars and the homes lay still in the water
The deeper I sank, the less I died
The trees swayed, slow in the tide
There were people I love below me singing
Topil jsem se v jezeře, zatracený
Nad mrtvým težebním městem
Auta a domy stále leží ve vodě
Čím hlouběji jsem se potopil, tím méně jsem umíral
Stromy se zavlály, pomalu v přílivu
Pode mnou byli lidé, které jsem miloval a zpívali
And all of the songs were about you
And all of the songs were about you
And all of the songs were about you
A všechny ty písně byli o tobě
A všechny ty písně byli o tobě
A všechny ty písně byli o tobě
The whale is well-rehearsed
Swimming circles in the church
A Cardinalfish says, "God is dead"
The whale says, "Get out of my head
Get out of my head
Get out of my head"
Velryba je dobře vycvičená
Plave kruhy v kostele
Kardinál říká: "Bůh je mrtvý"
Velryba říká: "Vypadni z mé hlavy
Vypadni z mé hlavy
Vypadni z mé hlavy"
You are not alone
We are not separate
My daughter’s shoulders are my shoulders
My son's hands my hands
My wife’s heart my own heart
I’ve heard the outer darkness is really nice this time of year
Nejsi sám
Nejsme rozdělení
Ramena mé dcery jsou má ramena
Ruce mého syna jsou mé ruce
Srdce mé ženy je mým srdcem
Slyšel jsem, že vnější temnota je opravdu hezká v tomto ročním období
Could never be heaven without you
Never be heaven without you
Never be heaven without
Could never be heaven without you
Never be heaven without you
Never be heaven without you
Bez tebe by to nikdy nebylo nebe
Bez tebe by to nikdy nebylo nebe
Bez tebe by to nikdy nebylo nebe
Bez tebe by to nikdy nebylo nebe
Bez tebe by to nikdy nebylo nebe
Bez tebe by to nikdy nebylo nebe
"You've got so many things that you do believe you've been conditioned to believe in..." "Je tolik věcí ve které věříš, že jsi byl přinucen věřit..."
"Mmhmm." "Mmhmm."
"And then if you try and break away from your conditioning and try and be sort of individual and, in least in our day and age right now, you start to think, 'Well, am I really doing this because I really want to be different? Am I doing it because there's such an emphasis placed to...'" "A pak když se pokusíš vymanit ze svého předpokladu a pokusíš se být nějakým způsobem individuál a alespoň v těchto dnech a naší době právě teď, si pomyslíš
"No, dělám to proto, protože chci být opravdu někým jiným? Dělám to proto že je na to kladen takový důraz..."
"I miss you." "Chybíš mi."
"You don't know how to break through this contradictory mess... and really find your own... authentic individuality." "Nevíš jak se dostat z tohohle rozporuplného nepořádku...
a opravdu najít svou vlastní... autentickou idividualitu."

Text přidal libormilian

Text opravila jirinka8

Video přidal libormilian

Překlad přidala jirinka8


Science Fiction

Brand New texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.