Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Who do you carry the torch for, my young man?
Do you believe in anything?
Do you carry it around just to burn things down?
Pro koho neseš pochodeň, můj mladý muži?
Věříš v něco?
Neseš ji okolo, jen abys všechno spálil?
Meet me tonight on the turnpike, my darling
cause we believe in everything
If we sweat all these debts then we're sure to drown
So we strap ourselves up to this engine now
with a God that we found, laying under the backseat
Sejdeme se dnes večer na dálnici, miláčku
Protože věříme ve vše
Pokud se potíme, všechny tyhle dluhy jistě utopíme
Tak nás teď přivazujeme k tomuhle motoru
s Bohem, kterého jsme našli, ležíc pod zadním sedadlem
What did you learn tonight?
you're shouting so loud you barely enjoy this broken thing
you're a voice that never sings, is what I say
You were freezing over hell
You were bringing on the end, you do so well
You can only blame yourself, it's what I say
Co ses tuhle noc naučila?
Řveš tak hlasitě, sotva si užíváš tuhle rozbitou
věc
Jsi hlas, který nikdy nezpívá, je to, co říkám
Byla jsi mrznutí v pekle
Přinášela jsi konec, děláš to skvěle
Můžeš vinit jen sebe, to je to, co říkám
Order your daughters to ignore me, think that will sort me
and sweep me under the rug
And a beating with a book everyone
the book tells you to love
There is an ember in the heart of the kiln
And its burning hot with love
Burning out my sins until there's nothing but dust
holding me with care into your cigarette
Cause the God I believe in never worked on a campaign trail
Odkaž své dcery aby mě ignorovaly, myslím, že mě budou soudit
a zametou mě pod koberec
A mlátit každého knihou
Kniha ti řekne, abys miloval
Žhavý popel v srdci pece
A jeho hoří láskou
Ať vyhoří mé hříchy, dokud nezbyde nic než prach
Drží mě opatrně ve své cigaretě
Protože Bůh, ve kterého věřím, nikdy nepracoval na kampaňové dráze
What did you learn tonight?
you're shouting so loud you barely enjoy this broken thing
you're a voice that never sings, is what I say
You were freezing over hell
You were bringing on the end, you do so well
You can only blame yourself, it's what I say
Co ses tuhle noc naučila?
Řveš tak hlasitě, sotva si užíváš tuhle rozbitou
věc
Jsi hlas, který nikdy nezpívá, je to, co říkám
Byla jsi mrznutí v pekle
Přinášela jsi konec, děláš to skvěle
Můžeš vinit jen sebe, to je to, co říkám
Who do you carry the torch for, my young man?
Do you believe in anything?
Do you carry it around just to burn things to the ground?
Pro koho neseš pochodeň, můj mladý muži?
Věříš v něco?
Neseš ji okolo, jen abys věci spálil až na
zem?
What did you learn tonight?
you're shouting so loud you barely enjoy this broken thing
you're a voice that never sings, is what I say
You were freezing over hell
You were bringing on the end, you do so well
You can only blame yourself, it's what I say
Co ses tuhle noc naučila?
Řveš tak hlasitě, sotva si užíváš tuhle rozbitou
věc
Jsi hlas, který nikdy nezpívá, je to, co říkám
Byla jsi mrznutí v pekle
Přinášela jsi konec, děláš to skvěle
Můžeš vinit jen sebe, to je to, co říkám
Feels like we could escape this
I might throw it away for fear of the silver sun
If you try running a maze of your lies
It's too hard to save you've thrown out everyone
Cítím se jako že tomu můžeme utéct
Mohl bych to zahodit ze strachu ze stříbrného slunce
Pokud se pokusíš proběhnout bludištěm svých lží
Je příliš těžké to zachránit, co jsi zahodila každému

Text přidala Luczynka

Video přidala Luczynka

Překlad přidal -Matafix-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Devil and God Are Raging Inside Me

Reklama

Brand New texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.