Playlisty Kecárna
Reklama

Toxic - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

All my friends are toxic, all ambitionless
So rude and always negative
I need new friends, but it's not that quick and easy
Oh, I'm drowning, let me breathe
Všichni moji přátelé jsou toxic, všichni bez ambicí
Tak hrubý a vždy negativní
Potřebuji nové přátele, ale není to tak rychlé a snadné
Oh, topím se, nech mě dýchat
I'm better off all by myself
Though I'm feelin' kinda empty without somebody else
Oh, I hear you cryin' out for help
But you never showed for me when I was ringin' your cellphone
Oh, you don't know how it feels to be alone
Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh
Jsem na tom lépe sám
I když se bez někoho jiného cítím tak nějak prázdně
Oh, slyším tě plakat o pomoc
Ale ty ses mi nikdy neukázal, když jsem ti volal na mobil
Oh, nevíš, jaké to je být sám
Baby, oh, dám ti vědět, dám ti vědět,
oh
But life is immaculate, backin' it up a bit
Countin' my hours and knocking on wood
Avoiding my opposites, chewin' on chocolate
Had a bit limited time, but I should
Be good for a minute, don't want to admit it
I'm running on seconds, I'm rigid, I'm screwed
Don't know what to do, I'm thinking of you
I'm drinking up bottles and bottles of booze
Ale život je neposkvrněný, trochu ho podpoříme
Počítám hodiny a klepu na dřevo
Vyhýbám se svým protikladům, žvýkám čokoládu
Měl jsem trochu omezený čas, ale měl bych
Buď na chvíli dobrý, nechtěj si to přiznat
Běžím na vteřiny, jsem ztuhlý, jsem v háji
Nevím co mám dělat, myslím na tebe
Dopíjím láhve a láhve chlastu
I'm better off all by myself
Though I'm feelin' kinda empty without somebody else
Oh, I hear you cryin' out for help
But you never showed for me when I was ringin' your cellphone
Oh, you don't know how it feels to be alone
Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh
Jsem na tom lépe sám
I když se bez někoho jiného cítím tak nějak prázdně
Oh, slyším tě plakat o pomoc
Ale ty ses mi nikdy neukázal, když jsem ti volal na mobil
Oh, nevíš, jaké to je být sám
Baby, oh, dám ti vědět, dám ti vědět,
oh
I fell into your river
That's where you told me lies
You said that I'd feel better
But this is where good guys die
You took my pride away, but
You cannot take my life
I'll find another way
I'll wonder if you're takin' my life
Spadl jsem do tvé řeky
Tam jsi mi řekla lži
Řekla jsi, že se budu cítit lépe
Ale tady umírají dobří kluci
Vzala jsi mou hrdost, ale
Nemůžeš mi vzít život
Najdu jiný způsob
Zajímalo by mě, jestli mi bereš život
Don't you see how I... Copak nevidíš, jak jsem...
I'm better off all by myself
Though I'm feelin' kinda empty without somebody else
Oh, I hear you cryin' out for help
But you never showed for me when I was ringin' your cellphone
Oh, you don't know how it feels to be alone
Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh
Jsem na tom lépe sám
I když se bez někoho jiného cítím tak nějak prázdně
Oh, slyším tě plakat o pomoc
Ale ty ses mi nikdy neukázal, když jsem ti volal na mobil
Oh, nevíš, jaké to je být sám
Baby, oh, dám ti vědět, dám ti vědět,
oh
I'm better off all by myself
Though I'm feelin' kinda empty without somebody else
Oh, I hear you cryin' out for help
But you never showed for me when I was ringin' your cellphone
Oh, you don't know how it feels to be alone
Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh
Jsem na tom lépe sám
I když se bez někoho jiného cítím tak nějak prázdně
Oh, slyším tě plakat o pomoc
Ale ty se mi nikdy neukázal, když jsem ti volal na mobil
Oh, nevíš, jaké to je být sám
Baby, oh, dám ti vědět, dám ti vědět,
oh

Text přidala Nacochata

Video přidala Nacochata

Překlad přidala Nacochata

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Serotonin Dreams

Reklama

BoyWithUke texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.