Kecárna Playlisty
Reklama

Town Of Salem - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Gather 'round and settle down
For a story will unveil
And stay me thinks
With Dave and Minx
As we tell you a haunting tale
Shromážděte se a usaďte
pro příběh který odhalíme
a zůstaňte při vědomí
s Davem a Minx
zatím co vám povíme strašidelný příběh
Welcome-come to our wonderful town
Welcome-come we are humble and proud
It's the happiest place
With a circular space!
Where we all come together and sing
La, la, la, la
We be living in our pilgrim hats
With our buildings thatched roofs
You can chill, relax
Cause nothing bad ever happens in this town
Nothing bad ever happens in this town
Vítejte- pojďte do našeho malebného městečka
Vítejte- pojďte, jsme pokorní a hrdí
Je to to nejšťastnější místo
s kruhovým prostorem
Kde jsme všichni spolu a zpíváme
La, la, la, la
Žijeme s našimi poutními klobouky
V domech s doškovými střechami
Můžeš se uklidnit, relaxovat
Protože v tomhle městě se nikdy nic špatného nestalo
Nikdy se nic špatného nestalo
But when the town goes to sleep
You can hear the sound of something devious
Of something quite mysterious
Lurking in the dark
Ale když jde město spát
můžeš slyšet zvuky něčeho pochybného
něčeho trochu tajemného
číhajícího ve tmě.
Do you have the knife?
Yeah man tonight
Someone's gonna be mad in the afterlife
Gotta be the cleanest dirt-nap the mafia class can bring
And they won't suspect a thing
"Máš ten nůž?"
"Jo chlape, dneska.
Někdo bude v posmrtném životě pěkně naštvaný.
Bude to ta nejčistší smrt, kterou společnost mafie může zařídit"
"A nebudou mít ani podezření"
Help help! The sheriff is dead!
Either that or he's really sleepy and red
Well I was on the lookout and I saw those guys
Sneak into his house at night!
Lynch them all on sight!
We're innocent?
All in favour of death say aye!
We'll sleep soundly tonight
Cause nothing bad ever happens in this town
Nothing bad ever happens in this town
"Pomoc, pomoc! Šerif je mrtvý!"
"Buď to, nebo je velmi ospalý a rudý"
"No, já byl na hlídce a viděl jsem tyhle chlapy se v noci plížit do jeho domu!"
"Hned je oběste!"
"Jsme nevinní?"
"Všichni kdo jsou pro smrt, říkají Aye!" (AYE)
"Dnes budeme spát klidně"
Protože v tomhle městě se nikdy nic špatného nestalo
Nikdy se nic špatného nestalo
But when the town goes to sleep
You can hear the sound of something devious
Of something quite mysterious
Lurking in the dark
Ale když jde město spát
můžeš slyšet zvuky něčeho pochybného
něčeho trochu tajemného
číhajícího ve tmě.
But not for long I'll add fuel to the fire
By turning the town into a funeral pyre!
I got a burning ambition
Add the last of this gas on the thatch
With this match says it's time for ignition!
"Ale ne na dlouho, budu přidávat olej do ohně
Dokud nepřeměním město na pohřební hranici!
Mám ambice k podpalování
Přidejte poslední z toho plynu na došky
Tahle sirka říká, že je čas na vznícení!"
Help help! The lookout's house is in cinders
I told that guy to stop using Tinder!
I'll investigate...
Hey, I can smell an arsonist's gas!
Pardon me?
What? Ew, not that
I mean you set the fire!
Hang her immediately!
All say aye, AYE!
Bye bye! Now we can be free
Cause nothing bad ever happens in this town
Nothing bad ever happens in this town
"Pomoc, pomoc! Rozhledna je na popel.
Říkal jsem tomu chlapovi ať přestane používat troud!"
"Tohle prozkoumám... Hej cítím žhářův plyn"
"No promiňte?"
"Cože? Fuj, to ne,
Mám na mysli- tys založila ten požár!
Hned ji oběste!"
"Všichni řekněte Aye, AYE!"
Sbohem! Teď můžeme být svobodní
Protože v tomhle městě se nikdy nic špatného nestalo
Nikdy se nic špatného nestalo
But when the town goes to sleep
You can hear the sound of something devious
Of something quite mysterious
Lurking in the dark
Ale když jde město spát
můžeš slyšet zvuky něčeho pochybného
něčeho trochu tajemného
číhajícího ve tmě.
It's dead frosty out cause I'm a serial killer
One stab and no investigator left to turn me in and
It's on the the next house to attack
AAAH!
Gotcha, you stepped right into my veteran booby trap
I saved the town. I saved the town!
Wait, is anybody else around?
Me, I'm a medium, and it's just us
What a painful lonely existence
Can you ask how the afterlife is?
Uh-huh, the whole town is there reunited
And every single one of them is saying it's great there
Hmm, then it's time for some euthanasia
"Venku je mrazivě mrtvo, protože jsem sériový vrah
Jedno bodnutí a nezbyl žádný vyšetřovatel
a vedlejší dům je terčem útoku
AAAH!"
"Mám tě! Stoupl si přímo do mé nastražené pasti
Zachránil jsem město. Zachránil jsem město!
Počkat, zbyl tu ještě někdo?"
"Já, já jsem médium, a jsme tu jen my"
"Jaká to bolestivě osamělá existence.
Můžeš se zeptat jaký je posmrtný život?"
"Uh-huh, sešlo se tam celé město
A každý z nich říká že je to tam skvělé"
"Hmm, tak to je čas pro euthanasii"

Text přidala Midori_483

Video přidala Midori_483

Překlad přidala SaskieSasaki

Překlad opravila SaskieSasaki

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Boyinaband texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.