Kecárna Playlisty
Reklama

Don't stay in school - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I wasn’t taught how to get a job
but I can remember dissecting a frog
I wasn’t taught how to pay tax
but I know loads about Shakespeare's classics
Nenaučili mě, jak si najít práci
Ale dobře si pamatuju, jak pitvat žábu
Nenaučili mě platit daně
Ale vim všechno o Shakespearovejch hrách
I was never taught how to vote
they devoted that time to defining isotopes
I wasn’t taught how to look after my health
but mitochondria is the powerhouse of the cell
Nikdy mě nenaučili volit
Místo toho věnovali čas definování izotopů
Neřekli mi nic o tom, jak dbát na vlastní zdraví
Ale základní stavební jednotkou buňky je mitochondrie
Never spent a lesson on current events
instead I studied The Old American West
I was never taught what laws there are.
I was never taught what laws there are!!!
Nikdy jsme neprobírali aktuální dění ve světě
Místo toho jsme četli knihy o Starym Západě
Nikdy mě nenaučili, jaký tu jsou zákony.
Nikdy mě nenaučili, jaký tu jsou zákony!!!
Let me repeat - I was not taught the laws for the country I live in,
but I know how Henry the VIII killed his women.
Divorced beheaded died, divorced beheaded survived
glad that’s in my head instead of financial advice
Ještě jednou - Nikdo mi nikdy neřek' zákony země, ve který žiju
Ale zase vim jak Jindřich VIII zabil svý manželky.
Rozvedená, popravená, umřela, rozvedená, popravená, přežila
No jsem fakt rád, že mam plnou hlavu tohohle místo finanční gramotnosti
I was shown the wavelengths of different hues of light
but I was never taught my human rights
Apparently there’s 30, do you know them? I don’t
Why the hell can’t we both recite them by rote?!
Ukázali mi různý vlnový délky na různejch bázích světla
Ale nikdy mě nenaučili nic o lidskejch právech
Evidentně jich je 30, znáš je? Protože já ne
Proč je oba dva nedokážeme převyprávět nazpaměť?!
I know igneous, metamorphic and sedimentary rocks
Yet I don’t know squat about trading stocks
Or how money works at all - where does it come from?
How does the thing that motivates the world function?
Umim poznat magmatické, metamorfní a sedimentární horniny
Ale o světovym obchodování nevim nic
A to ani o penězích - odkud se berou?
Jak celá tahle věc, která motivuje svět, vlastně funguje?
not taught how to budget and disburse my earnings
I was too busy rehearsing cursive.
Didn’t learn how much it costs to raise a kid or what an affidavit is
but I spent days on what the quadratic equation is
Nenaučil jsem se jak rozdělit a investovat zisky
Měl jsem moc práce učenim se psacího písma, místo tiskacího.
Nevim nic o tom, jak vychovat dítě, nebo co je to čestný prohlášení
Ale strávil jsem stovky dnů nad kvadratickejma rovnicema
negative b plus or minus the square root of b squared
minus 4ac over 2a
That’s insane, that’s absolutely insane.
They made me learn that over basic first aid
-b +- odmocnina z b na druhou - 4 ac děleno 2a
To je šílený! Totálně šílený!
Donutili mě učit se tohleto místo základů první pomoci
How to recognise the most deadly Mental disorders // or
diseases with preventable causes // How to buy a
house with a mortgage // if I could afford it
‘cause abstract maths was deemed more important
Nebo jak poznat první příznaky smrtelný choroby //nebo nemoci, který se dá předejít// Nebo jak si koupit dům na hypotéku // Kdybych si to moch dovolit
Protože abstraktní matika se zdála o moc důležitější
than advice that would literally save thousands of lives
but it’s cool, ‘cause now I could tell you if the number of unnecessary deaths caused by that choice was prime.
Než rady, který by vážně mohly zachránit tisíce životů,
Ale víte co, to je v pohodě, protože teď Vám aspoň můžu říct, jestli počet smrtí, způsobenejch upřednostňováním tohohle, je prvočíslo.
Never taught present day practical medicines,
but I was told what the ancient hippocratic method is
“I’ve got a headache, the pain is ceaseless
what should I take?” Umm... maybe try some leeches?
Nikdy jsem se nenaučil nic o moderní medicíně
Ale zase vim, co je to Hippokratova přísaha
"Bolí mě hlava, nedá se to vydržet
Co bych si na to měl vzít?" Umm...co třeba pijavice?
“Could we discuss domestic abuse and get the facts
or how to help my depressed friend with their mental state?”
Ummm... no but learn mental maths
because “you won’t have a calculator with you every day!”
"Mohli bychom si popovídat o domácim násilí, zcela na rovinu
Nebo o tom, jak mam pomoc kamarádovi v depresích?"
Hele...ne, ale nauč se jak počítat zpaměti,
protože "každej den nebudeš mít po ruce kalkulačku!"

They say it’s not the kids, the parents are the problem
Then if you taught the kids to parent that’s the problem solved then!
All this advice about using a condom
but none for when you actually have a kid when you want one
Řikaj, že to neni v dětech, ale v rodičích
Tak naučte děti, jak bejt rodiče a problém bude vyřešenej!
Všechny ty rady o tom, jak používat kondom
Ale ani slovo o tom, jak se starat o dítě, když nějaký fakt chcete
I’m only fluent in this language, for serious?
The rest of the world speaks two, do you think I’m an idiot?
They chose the solar over the political system
So like a typical citizen now I don’t know what I’m voting on
Plyně mluvim jenom timhle jazykem, to fakt?
Zbytek světa mluví minimálně dvěma, myslíte si, že jsem úplně debilní?
Místo politickýho systému nám vysvětlili ten solární
Takže jako každej další občan netušim, pro koho vlastně volim
which policies exist, or how to make them change
mais oui, je parle un peu de Francais
So at 18, I was expected to elect a representative
For a system I had never ever ever ever been presented with
Nebo kolik je tu vlád a jak do nich zasáhnout,
No dobře, ještě umim trochu francouzsky
A potom ode mě v 18 očekávali zařazení do systému, o kterým mi předtim neřekli ani jedno jediný slovo!

But I won’t take it !
I’ll tell everyone my childhood was wasted
I’ll share it everywhere how I was “educated”
And insist these pointless things don't stay in school !
Ale já si to nenecham líbit!
Řeknu všem, že jsem díky tomu promrhal celý dětství
Všude ukážu, jak jste mě "vzdělávali"
A budu si trvat na tom, aby tyhle zbytečnosti nezůstaly ve škole!

Text přidal AidenTheBest

Text opravila Erbanka

Video přidala Denasha

Překlad přidala Mirakuru

Překlad opravil Dghost

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Boyinaband texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.