Playlisty Akce
Reklama

City Of Angels | Cover - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There was truth
There was consequence against you
A weak defense then there's me
I'm seventeen and looking for a fight.
Tam byla pravda
Tam byl důsledek proti tobě
Slabá obrana, pak jsem tu já,
Je mi sedmnáct a hledám boj
All my life
I was never there
Just a ghost
Running scared.
Here our dreams aren't made - they're won.
Celý můj život
Nikdy jsem tam nebyl
Jen duch
Zděšeně běžíc
Zde naše sny nevznikly - vyhrály
Lost in the City of Angels
Down in the comfort of strangers, I...
Found myself in the fire burned hills,
In the land of a billion lights.
Ztracen ve městě andělů
Dole v pohodlí cizinců, já...
Našel jsem sám sebe v hořících kopcích
V zemi miliard světel
Bought my fate
Straight from hell
Second sight
Has paid off well for a mother, a brother and me.
Koupit můj osud
Přímo z pekla
Jasnozření
Se vyplatilo pro matku, bratra a mě.
The silver of a lake at night
The hills of Hollywood on fire
A boulevard of hope and dreams
Streets made of desire.
Stříbro jezera v noci
Kopce Hollywoodu v ohni
Bulvár naděje a snů
Ulice vyrobeny z touhy
Lost in the City of Angels
Down in the comfort of strangers, I...
Found myself in the fire burned hills,
In the land of a billion lights.
Ztracen ve městě andělů
Dole v pohodlí cizinců, já...
Našel jsem sám sebe v hořících kopcích
V zemi miliard světel
I found myself in the fire burned hills,
In the land of a billion lights.
(Of a billion lights, of a billion lights, of a billion lights, of a billion lights, of a billion lights...)
Našel jsem sám sebe v hořících kopcích
V zemi miliard světel
(miliardy světel, miliardy světel, miliardy
světel, miliardy světel, miliardy světel...)
Angels Andělé
Angels Andělé
I am home!
Home!
Home!
Home!
Jsem doma!
Doma!
Doma!
Doma!
Lost in the City of Angels
Down in the comfort of strangers, I...
Found myself in the fire burned hills,
In the land of a billion lights.
Ztracen ve městě andělů
Dole v pohodlí cizinců, já...
Našel jsem sám sebe v hořících kopcích
V zemi miliard světel
One Life, one Love - Live!
One Life, one Love - Live!
One Life, one Love - Live!
One Life, one Love - City Of Angels (Angels)
Jeden život, jedna láska - Žíjí!
Jeden život, jedna láska - Žíjí!
Jeden život, jedna láska - Žíjí!
Jeden život, jedna láska - Město andělů (andělů)
The City Of Angels (Angels)
The City Of Angels
The City Of Angels (Angels)
Město andělů (Andělů)
Město andělů
Město andělů (Andělů)

Text přidala MMbitch

Video přidala RRenYY

Překlad přidala MMbitch

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Covers

Reklama

Boy Epic texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.