Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Cygnet Committee - text, překlad

playlist

I bless you madly, sadly as I tie my shoes
I love you badly, just in time, at times, I guess
Because of you I need to rest
Because it's you that sets the test
So much has gone and little is new
And as the sparrow sings
Dawn chorus for
Someone else to hear
The thinker sits alone growing older
And so bitter
I gave them life
I gave them all
They drained my very soul... dry
I crushed my heart to ease their pains
No thought for me remains there
Nothing can they spare
What of me ?
Who praised their efforts to be free ?
Words of strength and care and sympathy
I opened doors that would have blocked their way
I braved their cause to guide, for little pay
I ravaged at my finance just for those
Those whose claims were steeped in peace, tranquility
Those who said a new world, new ways ever free
Those whose promises stretched in hope and grace for me
I bless you madly, sadly as I tie my shoes
I love you badly, just in time, at times, I guess
Because of you I need to rest, oh yes
Because it's you that sets the test
So much has gone and little is new
And as the sunrise stream
Flickers on me
My friends talk
Of glory, untold dream, where all is God and God is just a word
We had a friend, a talking man
Who spoke of many powers he had
Not of the best of men, but ours
We used him
We let him use his powers
We let him fill our needs
Now we are strong
And the road is coming to its end
Now the damned have no time to make amends
No purse of token fortune stands in our way
The silent guns of love will blast the sky
We broke the ruptured structure built of age
Our weapons were the tongues of crying rage
Where money stood
We planted seeds of rebirth
And stabbed the backs of fathers
Sons of dirt
Infiltrated business cesspools
Hating through our sleeves
Yea
And we slit the catholic throat
Stoned the poor on slogans such as
Wish you could hear
Love is all we need
Kick out the jams
Kick out your mother
Cut up your friend
Screw up your brother or he'll get you in the end
And we know the flag of love is from above
And we can force you to be free
And we can force you to believe
And I close my eyes and tighten up my brain
For I once read a book in which the lovers were slain
For they knew not the words of the free states' refrain
It said
I believe in the power of good
I believe in the state of love
I will fight for the right to be right
I will kill for the good of the fight for the right to be right
And I open my eyes to look around
And I see a child laid slain on the ground
As a love machine lumbers through desolation rows
Ploughing down man, woman, listening to its command
But not hearing anymore
Not hearing anymore
Just the shrieks from the old rich
And I want to believe
In the madness that calls now
And I want to believe
That a light's shining through
Somehow
And I want to believe
And you want to believe
And we want to believe
And we want to live
Oh, we want to live
We want to live, we want to live
We want to live, we want to live
We want to live
I Want to Live, I Want to Live
I Want to Live, I Want to Live
I Want to Live, I Want to Live
Live, live, liiive

Text přidal scrappy3

Text opravil Misty

Video přidala hannyska

Žehnám ti šíleně, smutně když si zavazuji své boty
miluju tě šíleně,přesně včas,v dobách, myslím
Kvůli tobě si potřebuju odpočinout
Protože jsi to ty, kdo dává test
Tolik toho odešlo a je tu trochu nového
A když vrabec zpívá
píseň úsvitu pro někoho jiného k poslechu
Myslitel sedí sám stárnoucí
A tak hořký
Dal jsem jim život
Dal jsem jim všechno
Oni vysušili moji dokonalou duši....do sucha
Rozdrtil jsem mé srdce, abych zmírnil jejich bolesti
Žádná myšlenka na mě tam nezůstala
Nic nemůžou ušetřit
A co mě?
Kdo pochválil jejich snahu být svobodní?
Slova síly a péče a sympatie
Otevřel jsem dveře, které by mohly blokovat jejich cestu
Postavil jsem se jejich důvodu velet, za malý plat
Vydrancoval jsem všechny své finance pro tamty
Tamty,jejichž nároky byly ponořené v míru,
klidu
Tamty, kdo říkají že nový svět,nové cesty jsou vždy svobodné
Tamty, jejichž sliby se rozpínají v naději a
milosti pro mě
Žehnám ti šíleně,smutně, když si zavazuji své boty
Miluji tě strašně,přesně včas, v dobách,myslím
Kvůli tobě si potřebuju odpočinout, oh ano
Protože jsi to ty, kdo dává test
Tolik toho odešlo a je tu trochu nového
A když paprsky vycházejícího slunce
Blikají na mě
Moji přátelé mluví
o slávě, nevyřčeném snu, kde všechno je bůh a
bůh je jenom slovo
Měli jsme přítele, mluvícího muže
Který mluvil o mnohých silách které měl
Ne o nejlepším z mužů,ale našem
Využili jsme ho
Nechali jsme ho použít své síly
Nechali jsme ho naplnit naše potřeby
Nyní jsme silní
A cesta vede ke svému konci
Nyní prokletí nemají čas dělat odškodné
Žádný měšec poukázek štěstí nestojí v naší cestě
Tiché pušky lásky budou ničit nebe
Zlomili jsme roztrženou strukturu postavenou z věčnosti
Naše zbraně byly jazyky křičících vzteky
Kde peníze platily
Zasadili jsme semena znovuzrození
a probodli záda otců
Synové špíny
Prosáklí obchodní žumpou
Nenávistný skrz náš obal

A my rozřezáváme katolické hrdlo
Zfetovaní ubozí na sloganech jako
Přej si co bys mohl slyšet
Láska je vše co potřebujeme
Vykopni pryč džemy
Vykopni pryč svou matku
Rozřezej svého přítele
Zmačkej svého bratra nebo tě dostane na konec
A my víme že vlajka lásky je od shora
A my tě můžeme přinutit být svobodný
A my tě můžeme přinutit věřit
A já zavírám oči a napínám mozek
Pro to, že jsem kdysi četl knihu,v které milenci byli zavražděni
Protože neznali slova od refrénu svobodných států
To říká
Věřím v sílu dobra
Věřím ve stát lásky
Budu bojovat za právo mít pravdu
Budu zabíjet pro dobro boje za právo mít pravdu
A otevírám své oči abych se rozhlédl
A vidím dítě ležící zabité na zemi
Když stroj lásky rachotí skrz opuštěné řady
Orající muž,žena poslouchají jeho příkaz
Ale už neslyší
Už neslyší
Jenom křik od starého boháče
A já chci věřit
V šílenství které teď volá
A já chci věřit
že světlo září skrz
Nějak
A já chci věřit
A ty chceš věřit
A my chceme věřit
A my chceme žít
Ó, my chceme žít
My chceme žít, my chceme žít
My chceme žít,my chceme žít
My chceme žít
Já chci žít,já chci žít
Já chci žít,já chci žít
Já chci žít,já chci žít
Žít, žít, žít

Překlad přidala inusQa

Překlad opravila inusQa


Space Oddity

David Bowie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.