Playlisty Kecárna
Reklama

Wavin' Flag - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin' flag
Až vyrostu
Budu silnější
Budou mě nazývat svobodou
Jako vlající vlajku
Born from a throne
Older than Rome
But violent prone
Poor people zone
Narodil jsem se na trůně
Starší než Řím
Ale sklony k násilí
Oblast chudých lidí
But it’s my home
All I have known
Ale je to můj domov
Všechno, co znám
Where I got grown
but now its gone
Až vyrostu
Ale teď je pryč
Out of the darkness
in came the carnage
threatening my very survival
Z té tmy
Přichází krveprolití
Ohrožující mé samotné přežití
Fractured my streets
and broke all my dreams
Roztříštilo ulice
A rozbilo mé sny
Feels like defeat to wretched retreat Je to jako porážka bídného ústupu
So we strugglin' Tak zápasíme
Fighting to eat Bojujeme o jídlo
And we wonderin' A přemýšlíme
If we’ll be free Jestli někdy budeme volní
We cannot wait for some faithful day
it’s too far away so right I’ll say
Nemůžeme čekat na nějaký den
Je moc daleko, abych řekl pravdu
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
(And then it goes back)
(And then it goes back)
(And then it goes back)
Až vyrostu
Budu silnější
Budou mě nazývat svobodou
Jako vlající vlajku
(A pak se to vrací)
(A pak se to vrací)
(A pak se to vrací)
Ahhho ahhho ahhho Ahhho, ahhho, ahhho
So many wars settling scores Tolik válek určujících skóre
All that we've been through
and now there is more
Všechno, co jsme prožili
A teď je toho víc
I hear them say love is the way Slyším je říkat, že láska je cesta
Love is the answer that’s what they say Láska je odpověď, tohle říkají
But were not just dreamers
of broken down grievers
Ale my nejsme jen snílci
Zlomení truchlitelé
Our hand will reach us
and we will not see ya
Naše ruce se natáhnout
A neuvidíme tě
This can’t control us
no it can’t hold us down
Tohle nás nemůže ovládat
Ne, nemůže nás to zadržet
We gon' pick it up even though we still struggling Zvedneme to, i když stále bojujeme
Au nom de la survie Ve jménu přežití
and we wondering A uvažujeme
Battant pour nos vie Bojujeme za své životy
We patiently wait
for some other day
Trpělivě čekáme
Na nějaký další den
thats too far away so right now we say Tohle je moc daleko, říkáme
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
(And then it goes back)
(And then it goes back)
(And then it goes back)
Až vyrostu
Budu silnější
Budou mě nazývat svobodou
Jako vlající vlajku
(A pak se to vrací)
(A pak se to vrací)
(A pak se to vrací)
Uhh – well alright
How come when the media stops covering
and there’s a little help from the government
we forget about the people still struggling
and assume that its really all love again nahh
see we don’t have to wait for things to break apart
if you weren't involved before it’s never too late to start
you probably think that it’s too far to even have to care
well take a look at where you live what if it happened there?
you have to know the urge to make a change lies within
and we can be the reason that we see the flag rise again
Uhh - fajn
Jak to, že když o tom média přestanou mluvit
A vláda nabízí jen malou pomoc
Zapomeneme na lidi, co pořád bojují
A domníváme se, že je to všechno láska, na
Vidíš, nemusíme čekat, až se věci rozpadnou
Jestli ses nezapojil dřív, nikdy není pozdě začít
Možná si myslíš, že je to příliš daleko, než abychom se starali
No, tak se podívej, kde žiješ, co kdyby se to stalo tady?
Musíš vědět, jak nutné je věci změnit
A můžeme být důvodem, zase uvidíme stoupat vlajku
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin' flag
Až vyrostu
Budu silnější
Budou mě nazývat svobodou
Jako vlající vlajku
and then it goes back A pak se vrací
and then it goes back A pak se vrací
Then it goes back Pak se vrací
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
(And then it goes back)
(And then it goes back)
(And then it goes back)
Až vyrostu
Budu silnější
Budou mě nazývat svobodou
Jako vlající vlajku
(A pak se to vrací)
(A pak se to vrací)
(A pak se to vrací)
When I get older
When I get older
I will be stronger
just like a waving flag.
Až vyrostu
Až vyrostu
Budu silnější
Jako vlající vlajka

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Young Artists For Haiti

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.