Playlisty Kecárna
Reklama

Laika - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

They say the truth’s your best defence
I'm bleeding just to pay the rent
And broken dreams mean nothing
When you need something
Just to get you through the year
Říká se, že pravda je tou nejlepší obranou
Krvácím, jen abych zaplatil nájem
A zničené sny nic neznamenají
Když potřebuješ něco
Jen abys přežil rok
And now we’re moving out
So pack your clothes, your books, your doubt
And bring that piece of paper
That I gave you, back when you were all alone
Letters sent home with no return address
I’ve got a bag full of old clothes
I’ve got a bag full of stress
A teď se vystěhováváš
Tak si sbal oblečení, knihy, dluhy
A přines ten kus papíru
Který jsem ti dal, když jsi byla úplně sama
Dopisy poslané domů bez zpáteční adresy
Mám tašku plnou starého oblečení
Mám tašku plnou stresu
I’m so sorry that I’m leaving
You so little to believe in
Je mi moc líto, že odcházím
Tomu se těžko věří
Cause we had a house
With a perfect door and a front room
With the right decor
And I came and wrecked it all
I came and wrecked it all like I always do
Cause I didn’t think and I poured your life down the kitchen sink
With the dregs of yesterday
And now I’m going to be late
I’m sorry
Protože jsme měli dům
S dokonalými dveřmi a předsíní
S tou správnou výzdobou
A já jsem přišel a všechno to zničil
Přišel jsem a všechno zničil, jako pokaždé
Protože jsem nepřemýšlel a vylil tvůj život do dřezu
Spolu se zbytky ze včerejška
A teď přijdu pozdě
Je mi to líto
I’m so sorry that I’m leaving
You so little to believe in
Just tell me, that you’re free, of your woes and of me
There’s weather more reliable than me
Je mi moc líto, že odcházím
Tomu se těžko věří
Jen mi řekni, že ses oprostila od všech závazku a ode mě
I na počasí je větší spoleh než na mě
I’m calling base command as the last bit of oxygen runs out but
They’re down there softly sleeping
The sun sets over the Pacific region
I’m sitting here hanging in the balance
Just barely in the atmosphere
I’m sitting here hanging in the balance
Just barely in the atmosphere
Volám řídicí středisko, zatímco mi dochází poslední zbytky kyslíku, jenže
Oni tam dole sladce spí
Nad Tichomořím zapadá slunce
Já tady sedím ve stavu beztíže
Ve zbytku atmosféry
Já tady sedím ve stavu beztíže
Ve zbytku atmosféry
I’m so sorry that I’m leaving
You so little to believe in
Just tell me, that you’re free, of your woes and of me
There’s weather more reliable than me
Je mi moc líto, že odcházím
Tomu se těžko věří
Jen mi řekni, že ses oprostila od všech závazku a ode mě
I na počasí je větší spoleh než na mě
As lonely as Laika
Up there all alone
You miss the atmosphere
The stars are now your home
Osamělá jako Lajka
Jsi tam nahoře úplně sama
Chybí ti atmosféra
Hvězdy jsou teď tvým domovem

Text přidala Marketa333

Video přidala Marketa333

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Be Nothing.

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.