Playlisty Kecárna
Reklama

The Sleeping And The Dead - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

As I witness, you fall behind
I continue and start to rise
Now you're after a droning daze
To fall back into sulk in your shame
Jak sem byl svědkem, ty zaostáváš
Pokračuji v povstání
Teď hučíš oslněním
Teď padáš zpět po tom co si trucoval v hanbě
In connection we find a game so obvious
Planned from the start
Can't explain why it distracts us
V souvislosti s tím najdeme hru tak zřejmou
Naplánovanou od začátku
Nedokážu vysvětlit, proč nás to rozptyluje
I'm delirious and the air is thinning
The room is spinning and I am sitting
Every breath I'm consuming my own doubt
Blouzním a vzduch řídne
Pokoj se otáčí a já sedím
Každý dech pohlcuji svou vlastní pochybností
It still keeps us alive
See there's an evil that's outraged
Still it keeps us alive
Resistance plays at our heart strings
stále nás to drží na živu
Podívejte se, že je tu zlo, které je pobouřeno
stále nás to drží na živu
Odpor hraje na naše srdeční nitky
When the weight comes down
You reject it, just accept it
Thinking you need out
You create it, you can escape it
Když váha klesá
Odmítáš jí, jen ji přijmi
Přemýšlíš že chceš pryč
Stvořil si to, ty můžeš utéct
This urgency you feel each second will never leave
Don't ever think it's the end
Tato naléhavost, kterou cítíte každou sekundu, nás nikdy neopustí
Nikdy si nemysli, že je to konec
Alive to keep us reckless
With toxins in ours veins
While basic operators follow directions and play the game
Živý natolik aby nás držel lehkomyslně
S toxiny v naších žílách
Zatímco základní operátoři sledují pokyny a hrají hru
What you say in your head is not what you tell the world To co říkáš ve své hlavě, není to co říkáš světu
Destroying all my fears
Just as the picture is about to come clear
Dissemble
Falling to the ground
Shattered on the floor
Picking up the pieces as I...
Ničí to moje obavy
Ve chvíli, kdy bude obraz jasný
Přetvařuje se
Padá na zem
Tříští se na podlaze
Zvedáš kousky jak já...

Text přidala melmeloun

Text opravil LimeCZ

Video přidala melmeloun

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Soul Sphere

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.