Playlisty Akce
Reklama

Simple - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It all seemed so simple
When I was just a boy
When wrong or right
Was clear as black and white
And the answers I had them all
Vše se zdálo tak jednoduché
Když jsem byl ještě kluk
Jestli špatně nebo správně
Bylo jasný jako černá a bílá
A odpověďi, měl jsem je všechny
If I knew then what I know now
Well I wouldn't know much at all
But I'd know when to take a stand
And how to rise from a fall
Coz I know I can't win them all
Pokud bych věděl, co vím teď
Nevěděl bych toho o moc víc
Ale věděl bych, kdy se postavit
A jak se zvednout ze dna
Protože vím, že to vše nemůžu vyhrát
When It all seemed so simple
When I was just a boy
When wrong or right
Was clear as black and white
And the answers I had them all
If I knew then what I know now
Well I wouldn't know much at all
But I'd know when to take a stand
And how to rise from a fall
Coz I know I can't win them all
But just you keep going
When there's nothing left to do
Vše se zdálo tak jednoduché
Když jsem byl ještě kluk
Jestli špatně nebo správně
Bylo jasný jako černá a bílá
A odpověďi, měl jsem je všechny
Pokud bych věděl, co vím teď
Nevěděl bych toho o moc víc
Ale věděl bych, kdy se postavit
A jak se zvednout ze dna
Protože vím, že to vše nemůžu vyhrát
Ale prostě jdeš dál
Když už nezbývá dělat nic jiného
As the years have passed me by
I've stopped asking why I'm here
I was young and full of dreams
All these plans and big ideas
But now I can see
There's no hope for me
Jak roky ubíhají
Přestaal jsem se ptát, proč jsem tady
Byl jsem mladý a plný snů
Všechny ty plány a velké myšlenky
Ale teď už vidím
Že pro mě není naděje
Memories are fading
How did I end up here
I'm doing my best to forget the past
Because the pain's too much to bare
Vzpomínky pomíjejí
Jak jsem skončil tady
Dělám nejlíp jak dovedu, abych zapomněl na minulost
Protože bolesti je moc, abych ji snesl
See I'm not a bitter man
But I think I've had my share
Of put downs and shit hands
It can only get better from here
It's never hit by miss
It can't get any worse than this
Podívej, nejsem zatrpklý muž
Ale myslím, že svůj podíl jsem již měl
Těch pádů a rukou od hoven
Od teď už to bude jen lepší
To se nikdy nemine účinkem
Už to nemůže být horší než tohle
As the years have passed me by
I've stopped asking why I'm here
I was young and full of dreams
All these plans and big ideas
But now I can see
Jak roky ubíhají
Přestaal jsem se ptát, proč jsem tady
Byl jsem mladý a plný snů
Všechny ty plány a velké myšlenky
Ale teď už vidím
As the years have passed me by
I've stopped asking why I'm here
I was young and full of dreams
All these plans and big ideas
But now I can see
There's no hope for me
There's no hope for me
There's no hope for me
There's no hope for me
There's no hope for me
There's no hope for me
Jak roky ubíhají
Přestaal jsem se ptát, proč jsem tady
Byl jsem mladý a plný snů
Všechny ty plány a velké myšlenky
Ale teď už vidím
Že pro mě není naděje (6x)

Text přidal Siri161

Text opravil NordmannPK

Video přidal Siri161

Překlad přidal NordmannPK

Překlad opravil NordmannPK

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Chapter IV

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.