Playlisty Akce
Reklama

No Rules - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

One day they came to your doorstep
To take what was yours
Their IDs attached to their suits
Stand still - don't open the door!
Jednoho dne ti přijdou ke dveřím
Aby ti vzali, co bylo tvý
Jejich ID připnutýma k obleku
Zadrž - neotvírej dveře!
You trusted, you cried - they promised, they lied
Now you know - life's hit and miss
Don't let them lead and do as you like
You'd rather die than fall on your knees
Veřil jsi, plakal jsi - oni slibovali, lhali
Teď už víš - život je buď a nebo
Nenech je velet a dělej, jak myslíš
Radši zemřeš, než abys padnul na kolena
There's no rules, life is unfair
You stand alone with a middle finger in the air
Through the good and the bad
Ups and downs, rise and fall
It's only you against them all
Tady neplatí pravidla, život není fér
Stojíš sám se zdviženým prostředníkem
Skrze dobrý a špatný
Nahoru a dolu, vstávaní a pády
Jsi jen ty proti nim všem
They don't care and never did
About all the points you've scored
We walk on the razors edge
We dream of a better world
Nezajímají se a nikdy se nazajímali
O všechno, čeho jsi dosáhnul
Kráčíme po okraji břitvy
Sníme o lepším světě
Can't stand it, can't cope
No future, no hope!
Nevystojím to, nezvládnu to
Žádná budoucnost, žádná naděje!

Text přidal adax04

Video přidal adax04

Překlad přidal NordmannPK

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Chapter IV

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.