Playlisty Akce
Reklama

Days, Months, Years - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

He crossed the sea when he was 14
Just coins in a pocket and a place to sleep
Nothing but his hopes and dreams
And a whole lot ahead of him!
Překročil moře když mu bylo čtrnáct
Jen mince v kapse a místo na spaní
Nic, než jeho naděje a sny
A všechno ještě před ním
He found some work on the hull
Send money home when he could
He said he won't be here too long
One day soon he'll return!
Sehnal nějakou práci na loďi
Posílal domů peníze, když mohl
Říkal, že tu nemůže být moc dlouho
Jednoho dne, brzy, se vrátí
Days turn into months turn into years
People come and and go but your still here
You still dream of going home some day
One day you'll spread your wings and fly away!
Ze dnů byly měsíce a z měsíců roky
Lidé přicházejí a odcházejí ale ty jsi stále tady
Stále sníš o návratu domů, jednoho dne
Jednoho dne roztáhneš křídla, a odletíš
He saw the sights of london town
With a wave at his back and a shovel in hand
Earning money here and there
But never enough for a boat fare!
Viděl památky Londýna
S větrem v zádech a s lopatou v ruce
Vydělával peníze tady a támhle
Ale nikdy ne dost na plavbu lodí
He settled down and found a wife
Before you know it, kids arrived
They grew up quick and so did he
Now going home is just a dream!
Usadil se a našel si ženu
Než se naděješ, přijdou děti
Vyrostli rychle a stejně tak on
Teď je návrat domů už jen sen
Days turn into months turn into years
People come and and go but your still here
You still dream of going home some day
One day you'll spread your wings and fly away!
Ze dnů byly měsíce a z měsíců roky
Lidé přicházejí a odcházejí ale ty jsi stále tady
Stále sníš o návratu domů, jednoho dne
Jednoho dne roztáhneš křídla, a odletíš

Text přidal adax04

Video přidal adax04

Překlad přidal NordmannPK

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Chapter IV

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.