Kecárna Playlisty
Reklama

Sixteen - text, překlad

playlist Playlist
Ay yo man, we bringing back the real knowledge
The real power in hip-hop
We are the streets, the movement
Hot street single smash
,,Ay yo man'' přinášíme zpátky opravdovou znalost
Opravdová síla v hip-hopu
My jsme ulice, hnutí
Žhavá ulice jediným smečem
We were 16, this means robbing was an option
Money was the problem, scrapping copper for some profit
Break it in for some gin, hope your mom don't got a problem
Throw the bottle over the fence, and I hope nobody saw us
Bylo nám 16, to znamená, že loupení byla jediná volba
Peníze byly problém, krádež mědi pro pár korun
Složíme se na nějaký džin, snad s tím nemá tvoje máma problém
Hoď tu láhev přes plot, a doufám, že nás nikdo neviděl
We were gone, we were dead, resurrect and go to bed
Just some dirty white boys with some drugs up in our hands
Never slanging dope, no, cause we'd rather just smoke
Ice cold, back roads, tires covered in snow
I'm taking it back to the basics, I'm bringing it back to the basement
See this that Christmas light shining, 101 blunts to the face, shit
See I was 15, drinking like I was fucking 32
All the things you and your friends do, I did that too
Broken glass, blunt ash, dashing away with the product
Odešli jsme, byli jsme mrtví, vzkřísit se a jít do postele.
Jen nějaký špinavý bílý kluci s nějakými drogami v našich rukách
Nikdy neprodáváme drogy, ne, protože my je radši kouříme
Ledová zima, vedlejší silnice, pneumatiky pokrytý sněhem
vracím to zpátky k základům, přináším to zpátky do suterénu
Vídíš ten svítící Vanoční stromek, jak 101 blantů do ksichtu, kruci
Koukej, bylo mi 15, chlastal jsem jako by mi kurva bylo 32
Všechny ty věci, který s kámošema děláš, ty jsem dělal taky
Rozbitý sklo, popel z bluntu, zdrhání s materiálem
Peep it, flip it for some dollars, then we buy some more bottles
Our parents thinking that we missing, haven't spoken some weeks
My shoes wet from the weather, hiding out from the heat
Nakouknout, střelit to za pár dolarů, pak koupíme další pití
Naši rodiče si myslí, že jsme pohřešovaní, neozvali jsme se několik týdnů
Moje boty jsou mokrý z toho počasí, schovávám se před pátráním
I'm just a young bad kid, wasn't meant to do shit
I did things I wish I didn't, I got things I wish I did
Just a young bad kid, wasn't meant to be shit
I did things I wish I didn't, I got things I wish I did
Jsem jen mladý špatný dítě, nechtěl jsem dělat svinstvo.
Dělal jsem věci, který bych nejradši neudělal
Jsou věci, který bych nejradši udělal
sem jen mladý špatný dítě, nechtěl jsem dělat svinstvo.
Dělal jsem věci, který bych nejradši neudělal
Jsou věci, který bych nejradši udělal
Feeling something like Jermane Dupri
Jagged Edge I'm with the twisted team
White and cold, I'm like Mr. Freeze
But I'm looking something like Keanu Reeves
I switch the blade and she pop a bean
Heart stop and she drop to me
She smell the smoke and she know it's SESH
She see my eyes and she know it's me, like "Damn,
did it really all change that quick?"
Now everywhere we go they know us
I wanna stop time, I don't wanna go on any longer
Just give me a moment
Cítím něco jako Jermane Dupri
Jagged Edge jsem se zvráceným týmem
Bílý a studený, Jsem jako Mr. Freeze
Ale něčím vypadám jako Keanu Reeves
Švihám čepelí a ona polkne piluli
Srdce se zastaví, ona spadne na mě
Ona ucítí kouř a ví, že je tu SESH
Vidí moje oči a ví, že jsem to já, jakože "Sakra, fakt se to všechno změnilo tak rychle?"
Teď všude, kam chodíme, nás už znají
Chci zastavit čas, nechci už dál
Dej mi jen chvíli

Text přidala Rebella

Text opravil relleaz

Video přidala Rebella

Překlad přidala insine

Překlad opravil relleaz

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

DeadBoy

Reklama

Bones texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.