Playlisty Kecárna
Reklama

Zombie Syndrome - text, překlad

karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Is this your real life?
Your true values and style?
Evolution at its peak
Every single day of the weak
Human feelings – they are gone
You´re living dead – ZOMBIE SYNDROME
Je tohle váš skutečný život?
Vaše pravé hodnoty a styl?
Evoluce na svém vrcholu
Každý den v týdnu
Lidské city - jsou pryč
Jste živí mrtví - ZOMBIE SYNDROM
Is it your real life?
Your true values and style?
Advertisements infect your blood
Rot will be the supreme God
Human thinking – it is gone
Nothing left but – ZOMBIE SYNDROME
Je tohle váš skutečný život?
Vaše pravé hodnoty a styl?
Reklamy infikují vaši krev
Hniloba bude nejvyšším bohem
Lidské myšlení - je pryč
Nezbylo nic než - ZOMBIE SYNDROM
TV creatures think for you
Commercial is something new
The rites of glorification
The process of zombification
Televizní stvoření myslí za vás
Komerce je něco nového
Obřady oslav
Proces zombifikace
Is it your real life?
Your true values and style?
You try to mask your own death
I must say: It´s really sad
Human smile – it is gone
Only headshot left – ZOMBIE SYNDROME
Je tohle váš skutečný život?
Vaše pravé hodnoty a styl?
Pokoušíš se zamaskovat vlastní smrt
Musím říct: To je opravdu smutné
Lidský úsměv - je pryč
Zůstává jen kulka do hlavy - ZOMBIE SYNDROM
TV creatures think for you
Commercial is something new
The rites of glorification
The proces of zombification
Televizní stvoření myslí za vás
Komerce je něco nového
Obřady oslav
Proces zombifikace
Human feelings – they are gone
You´re living dead – ZOMBIE SYNDROME
Human smile – it is gone
Only headshot left – ZOMBIE SYNDROME
Lidské city - jsou pryč
Jste živí mrtví - ZOMBIE SYNDROM
Lidský úsměv - je pryč
Zůstává jen kulka do hlavy - ZOMBIE SYNDROM

Text přidala Metalizer123

Text opravil Highlander

Video přidala Metalizer123

Překlad přidala Metalizer123

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Peace is Dead

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.