Playlisty Kecárna
Reklama

1000 Bombs - text, překlad

karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Roar above, deep in the sky
Like a wrath calling for victims
Iron birds ready to snap up their prey
Waiting for the iron rain
Řev nahoře, vysoko na nebi
Jako hněv volající po obětích
Železní ptáci připravení na chycení jejich kořisti
Čekají na železný déšť
Columns of flickering lights
Cutting the black sky, biting the darkness
Ominous sound bringing panic
Rain of iron! Rain of fire! Rain of death!
Sloupce blikajícího světla
Protínají černou oblohu, derou se tmou
Zlověstné zvuky přinášejí paniku
Železný déšť! Ohnivý déšť! Déšť smrti!
Angels of annihilation arriving from heaven
Thousands of bombs shading the sun,
Rumbling sky, shaking ground, whizzing iron
Burnt ground behind, death behind us
Andělé zkázy přicházejí z nebes
Tisíce bomb zahalují slunce,
Hřmějící obloha, třesoucí se země, svištící železo
Spálená země za námi, smrt za námi
Flying pain high over all
Far rumbling of the leaving storm
Heavy load received by the ground
Scars on Earth are hard to heal
Letící bolest vysoko nade všemi
Daleké hřmění odcházející bouře
Země přijala těžký náklad
Jizvy na Zemi se léčí těžce
RF:
Thousand bombs (Thousand bombs)
Thousand bombs (Thousand bombs) – Make it rain!
Ref:
Tisíce bomb (Tisíce bomb)
Tisíce bomb (Tisíce bomb) - Ať zaprší!
Tactic and strategic bombing
City ruins in fire, helpless screaming
Death rising from the quiet sky
Scraps of bodies writhing in the smoke and dust
Taktické a strategické bombardování
Městské zříceniny v plamenech, bezbranní křičí
Smrt povstávající z tiché oblohy
Zbytky těl svíjející se v kouři a prachu
Holding the formation, closer to the next target
Sign of the destruction, silhouettes of fuselages
Aim! Open! Release! - falling death
cities´ll taste the rain of a thousand bombs
Držíme formace, blíž k dalšímu cíli
Znamení destrukce, siluety trupů letadel
Zamířit! Odjistit! Uvolnit! - padá smrt
města pocítí déšť tisíců bomb
RF:
Thousand bombs (Thousand bombs)
Thousand bombs (Thousand bombs) – Make it rain!
Ref:
Tisíce bomb (Tisíce bomb)
Tisíce bomb (Tisíce bomb) - Ať zaprší!

Text přidala Metalizer123

Video přidala Metalizer123

Překlad přidala Metalizer123

Překlad opravil Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Peace is Dead

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.