Kecárna Playlisty

Visions of Johanna - text, překlad

playlist Playlist
Ain't it just like the night to play tricks,
when you're tryin' to be so quiet?
We sit here stranded,
though we're all doin our best to deny it
And Louise holds a handfull of rain,
tempting you to defy it
Lights flicker from the opposite loft
In this room the heat pipes just cough
The country music station plays soft
But there's nothing really nothing to turn of
Just Louise and her lover so entwined
And these visions of Johanna,
that conquer my mind
Už to tak bývá, že noc dělá různé kousky,
když se snažíš být tak zticha?
Sedíme tu ve slepé uličce,
i když se ze všech sil snažíme to popřít
A Louise drží hrst deště a
pokouší tě, abys to zapřela
Naproti v mansardě blikající světla
V tomhle pokoji jen chrchlají trubky topení
Tiše hraje stanice country music
Ale nic, opravdu nic nejde vypnout
Jen Louise a její milenec jsou propletení
A tyhle Johanniny vidiny,
které si podrobují moji mysl
In the empty lot where the ladies play
blindman's bluff with the key chain
And the all-night girls they whisper of escapades
out on the D-train
We can hear the night watcman click his flashlight
Ask himself if it's him or them that's really insane
Louise she's all right she's just near
She's delicate and seems like the mirror
But she just makes it all too concise and too clear
That Johanna's not here
The ghost of electricity howls
in the bones of her face
Where these visions of Johanna
have now taken my place
Na prázdné parcele, kde si dámy hrají
na slepou bábu s řetízkem na klíče
A noční holky si šeptají o svých eskapádách
ve vlaku metra
Slyšíme, jak noční hlídač cvakl baterkou
A zeptal se sám sebe, jestli je blázen on nebo ony
Louis je fajn, je nablízku
Je křehká a připadá jako zrcadlo
Ale příliš stručně a jasně z ní čiší
Že Johanna tady není
Duch elektřiny jí vyje
do kostí tváře
Kde ty Johanniny vidiny
teď zaujaly moje místo
Now, little boy lost, he takes himself so seriously
He brags of his misery,
he likes to live dangerously
And when bringing her name up
He speaks of a farewell kiss to me
He's sure got a lotta gall to be so useless and all
Muttering small talk at the wall,
while I'm in the hall
Oh, how can I explain?
It's so hard to get on
And these visions of Johanna
they kept me up past the dawn
Ztracený chlapeček se bere tak vážně
Chlubí se svým trápením,
líbí se mu žít nebezpečně
A když padne její jméno
Mluví o polibku na rozloučenou pro mě
Má tedy drzost, že je tak k ničemu a vůbec
Jen tak konverzuje u zdi,
zatímco já stojím v předsíni
Jak to mám vysvětlit?
Je tak těžké vědět si rady
A kvůli těm Johanniným vidinám
jsem vzhůru ještě za svítání
Inside the museums, Infinity goes up on trial
Voices echo this is what salvation must
be like after a while
But Mona Lisa musta had the highway blues
You can tell by the way she smiles
See the primitive wallflower freeze
When the jelly-faced women all sneeze
Hear the one with the mustache say,
"Jeeze, I can't find my knees"
Oh, jewels and binoculars
hang from the head of the mule
But these visions of Johanna,
they make it all seem so cruel
V muzeích je souzeno Nekonečno
Hlasy opakují, takhle nějak musí
po čase vypadat spása
Ale Mona Lisa měla určitě toulavý blues
Je to vidět podle toho, jak se usmívá
Vidíš ten primitivní kokain
Jak všechny ženské s rosolovitými tvářemi kýchají
Slyšíš, jak ta s knírkem říká,
"No nazdar, nemůžu najít kolena"
Ach, šperky a dalekohled
visí mezkovi z hlavy
Ale kvůli těm Johanniným vidinám,
vypadá všechno tak krutě
The peddler now speaks to the countess,
who's pretending to care for him
Saying, "Name me someone that's not a parasite
and I'll go out and say a prayer for him"
But like Louise always says
"Ya can't look at much, can ya man"
As she, herself prepares for him
And Madonna, she still has not showed
We see this empty cage now corrode
Where her cape of the stage once had flowed
The fiddler, he now steps to the road, he writes,
"Ev'rything's been returned which was owed"
On the back of the fish truck that loads
While my conscience explodes
The harmonicas play
the skeleton keys and the rain
And these visions of Johanna
are now all that remain
Pouliční prodavač mluví s hraběnkou,
která předstírá, že jí na něm záleží
A říká, " Ukažte mi někoho, kdo není parazit
a já se za něj půjdu pomodlit"
Ale jak vždycky říká Louise
"Člověk si nemá dělat příliš velké naděje, no ne?"
A zatím se na něj sama chystá
Panenka Maria se ještě neukázala
Vidíme, jak prázdná klec rezaví
Tam, kde kdysi vlála její divadelní pláštěnka
Na silnici vstupuje houslista a píše,
"Všechny dluhy se už vrátily"
Na zadek náklaďáku s rybami, který se nakládá
Zatímco mně vybuchuje svědomí
Harmoniky hrají
paklíčové tóny a jediné
Co zůstává, je déšť
a Johanniny vidiny

Text přidala iadaew

Text opravil Hewson

Video přidala Richenza

Překlad přidal Hewson

Překlad opravil Hewson


Blonde on Blonde

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.