Kecárna Playlisty

Tangled Up in Blue - text, překlad

playlist Playlist
Early one morning the sun was shining
I was laying in bed
Wondering if she'd changed at all
If her hair was still red
Her folks they said our lives together
Sure was going to be rough
They never did like Mama's homemade dress
Papa's bankbook wasn't big enough
And I was standing on the side of the road
Rain falling on my shoes
Heading out for the East Coast
Lord knows I've paid some dues getting through
Tangled up in blue
Jednou časně ráno svítilo slunce
A já jsem ležel v posteli
A přemýšlel, jestli se změnila
Jestli má ještě zrzavé vlasy
Její rodiče říkali, že náš společný život
Nebude žádná legrace
Nikdy se jim nelíbily podomácku šité šaty mojí mámy
Tátovo bankovní konto jim nebylo dost velké
A já jsem stál na kraji silnice
A pršelo mi na boty
Měl jsem namířeno na východní pobřeží
A Bůh ví, že jsem za to zaplatil, jen abych se tam dostal
Zamotaný ve smutku
She was married when we first met
Soon to be divorced
I helped her out of a jam, I guess
But I used a little too much force
We drove that car as far as we could
Abandoned it out West
Split up on a dark sad night
Both agreeing it was best
She turned around to look at me
As I was walking away
I heard her say over my shoulder
"We'll meet again someday on the avenue"
Tangled up in blue
Když jsme se poznali, byla vdaná
Těsně před rozvodem
Řekl bych, že jsem jí z toho průšvihu pomohl
Ale moc jsem na ní tlačil
Jeli jsem autem, jak nejdál to šlo
A nechali ho až na západě
Rozešli jsme se jedné tmavé smutné noci
Dohodli jsme se, že to tak bude nejlepší
Otočila se za mnou
Když jsem odcházel
Slyšel jsem přes rameno, jak říká:
„Jednou se zase potkáme na ulici"
Zamotaní ve smutku
I had a job in the great north woods
Working as a cook for a spell
But I never did like it all that much
And one day the ax just fell
So I drifted down to New Orleans
Where I lucky was to be employed
Working for a while on a fishing boat
Right outside of Delacroix
But all the while I was alone
The past was close behind
I seen a lot of women
But she never escaped my mind
And I just grew
Tangled up in blue
Pracoval jsem v těch velkých lesích na severu
Dělal jsem chvíli kuchaře
Ale nikdy se mi to moc nelíbilo
A jednoho dne padla kosa na kámen
Tak jsem se vydal do New Orleansu
Kde jsem náhodou dostal místo
Na jedné rybářské lodi
Hned za Delacroix
Ale celou tu dobu jsem byl sám
Minulost mi byla v patách
Vídal jsem spoustu žen
Ale nikdy jsem nepřestal myslet na ní
A tak jsem byl zkrátka pořád víc
Zamotaný ve smutku
She was working in a topless place
And I stopped in for a beer
I just kept looking at the side of her face
In the spotlight, so clear
And later on, when the crowd thinned out
I was just about to do the same
She was standing there, in back of my chair
Said to me "Don't I know your name?"
I muttered something underneath my breath
She studied the lines on my face
I must admit, I felt a little uneasy
When she bent down to tie the laces of my shoe
Tangled up in blue
Dělala v jednom podniku nahoře bez
A já se tam stavil na pivo
Pořád jsem pozoroval ze strany její tvář
Tak jasnou ve světle reflektorů
A když dav trochu prořídnul
A já se taky chystal jít
Stanula za mou židlí
A řekla: „Neznáme se?"
Něco jsem polohlasem zamumlal
Zkoumala rysy mé tváře
Byl jsem krapet nesvůj, přiznám se
Když se předklonila, aby mi zavázala tkaničky
Zamotané ve smutku
She lit a burner on the stove
And offered me a pipe
"I thought you'd never say hello" she said
"You look like the silent type"
Then she opened up a book of poems
And handed it to me
Written by an Italian poet
From the thirteenth century
And every one of them words rang true
And glowed like burning coal
Pouring off of every page
Like it was written in my soul from me to you
Tangled up in blue
Zapálila hořák na sporáku
A nabídla mi dýmku
„Už jsem si myslela, že ani nepozdravíš," řekla
„Vypadáš jako nemluva"
Pak otevřela knihu poezie
A podala mi ji
Napsal ji jeden italský básník
Z třináctého století
Každé to slovo byla pravda
A pálilo jak žhavé uhlí
Tryskalo z každé stránky
Jako by bylo vepsané v mé duši pro tebe
Zamotané ve smutku
I lived with them on Montague Street
In a basement down the stairs
There was music in the cafes at night
And revolution in the air
Then he started into dealing with slaves
And something inside of him died
She had to sell everything she owned
And froze up inside
And when it finally, the bottom fell out
I became withdrawn
The only thing I knew how to do
Was to keep on keeping on
Like a bird that flew
Tangled up in blue
Bydlel jsem s nimi v Montague Street
V suterénu pod schody
V kavárnách zněla v noci hudba
A ve vzduchu byla revoluce
On pak začal obchodovat s otroky
A něco v něm umřelo
Musela prodat všechno, co měla
A uzavřela se do sebe
A když dno nakonec upadlo
Stáhl jsem se do sebe já
Jediné, co jsem dokázal
Bylo táhnout dál to táhnutí dál
Jako pták, co lítá
Zamotaný ve smutku
So now I'm going back again
I got to get to her somehow
All the people we used to know
They're an illusion to me now
Some are mathematicians
Some are carpenter's wives
Don't know how it all got started
I don't know what they're doing with their lives
But me, I'm still on the road
Heading for another joint
We always did feel the same
We just saw it from a different point of view
Tangled up in blue
Teď se zase vracím
Musím k ní nějak najít cestu
Všichni lidi, které jsme znávali
Jsou pro mě dnes už jen přelud
Z některých jsou matematici
Z jiných ženy tesařů
Nevím už ani, jak to všechno začalo
Nevím, co dělají se svým životem
Ale já jsem pořád na cestě
A mířím do další hospody
Vždycky jsme cítili to samé
Jen jsme to viděli z jiného pohledu
Zamotaní ve smutku

Text přidala iadaew

Text opravil Sigur

Videa přidali fanatik, Sigur

Překlad přidal Sigur

Překlad opravil Hewson


Blood on the Tracks

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.