Kecárna Playlisty

Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues.. - text, překlad

playlist Playlist
Oh, the ragman draws circles
Up and down the block
I'd ask him what the matter was
But I know that he don't talk
And the ladies treat me kindly
And furnish me with tape
But deep inside my heart
I know I can't escape
Oh, Mama, can this really be the end
To be stuck inside of Mobile
With the Memphis blues again?
Ach, hadrník kreslí kruhy
Po celém bloku
Zeptal bych se ho, co se děje
Ale vím, že nemluví
Dámy se mnou zacházejí pěkně
A vybavují mě páskou
Ale hluboko v srdci
Vím, že nemohu uniknout
Ach, Mami, copak tohle fakt může být konec
Zase uvíznout v Mobile
S memphiským blues?
Well, Shakespeare he's in the alley
With his pointed shoes and his bells
Speaking to some French girl
Who says she knows me well
And I would send a message
To find out if she's talked
But the post office has been stolen
And the mailbox is locked
Oh, Mama, can this really be the end
To be stuck inside of Mobile
With the Memphis blues again?
No, Shakespeare je v uličce
S těmi svými špičatými botami a zvonečky
Mluví s nějakou Francouzkou
Která tvrdí, že mě dobře zná
Rád bych poslal vzkaz
Abych zjistil, jestli moc nemluvila
Ale někdo ukradl poštovní úřad
A poštovní schránka je zamčená
Ach, Mami, copak tohle fakt může být konec
Zase uvíznout v Mobile
S memphiským blues?
Mona tried to tell me
To stay away from the train line
She said that all the railroad men
Just drink up your blood like wine
And I said "Oh I didn't know that
But then again there's only one I've met
And he just smoked my eyelids
And punched my cigarette"
Oh, Mama, can this really be the end
To be stuck inside of Mobile
With the Memphis blues again?
Mona se mi snažila říct,
Abych se držel dál od kolejí
Říkala, že všichni nádražáci
Pijou lidem krev jak víno
Řekl jsem, „Ach to jsem netušil
Ale potkal jsem v životě jen jednoho
A ten mi jen zaudil oční víčka
A procvakl mi cigaretu“
Ach, Mami, copak tohle fakt může být konec
Zase uvíznout v Mobile
S Memphiským blues?
Grandpa died last week
And now he's buried in the rocks
But everybody still talks about
How badly they were shocked
But me, I expected it to happen
I knew he'd lost control
When he built a fire on Main Street
And shot it full of holes
Oh, Mama, can this really be the end
To be stuck inside of Mobile
With the Memphis blues again?
Minulý týden umřel děda
A teď je pohřbený ve skalách
Ale všichni pořád mluví o tom
Jak to s nimi otřáslo
Já jsem to ale čekal
Věděl jsem, že se přestane ovládat
Když rozdělal oheň na hlavní ulici
A prostřílel ho jako řešeto
Ach, Mami, copak tohle fakt může být konec
Zase uvíznout v Mobile
S memphiským blues?
Now the senator came down here
Showing ev'ryone his gun
Handing out free tickets
To the wedding of his son
And me, I nearly get bursted
And wouldn't it be my luck
To get caught without a ticket
And be discovered beneath a truck
Oh, Mama, can this really be the end
To be stuck inside of Mobile
With the Memphis blues again?
Přijel k nám senátor
A všem ukazoval svou pistoli
Rozdával volňásky
Na svatbu svého syna
A mě málem zatkli
To by byl teda pech
Nechat se chytit bez lístku
A nachytat se pod náklaďákem
Ach, Mami, copak tohle fakt může být konec
Zase uvíznout v Mobile
S memphiským blues?
Now the preacher looked so baffled
When I asked him why he dressed
With twenty pounds of headlines
Stapled to his chest
But he cursed me when I proved it to him
Then I whispered, "Not even you can hide
You see, you're just like me
I hope you're satisfied"
Oh, Mama, can this really be the end
To be stuck inside of Mobile
With the Memphis blues again?
Kazatel vypadal tak zmateně
když jsem se ho zeptal, proč si oblékl
Dvacet liber titulků
A přišil si je sešívačkou na hruď
Ale proklel mě, když jsem mu to dokázal
A potom zašeptal, „Však ani ty se neschováš
Vidíš, jsi jako já
Doufám, že jsi spokojený“
Ach, Mami, copak tohle fakt může být konec
Zase uvíznout v Mobile
S memphiským blues?
Now the rainman gave me two cures
Then he said, "Jump right in"
The one was Texas medicine
The other was just railroad gin
And like a fool I mixed them
And it strangled up my mind
And now, people just get uglier
And I have no sense of time
Oh, Mama, can this really be the end
To be stuck inside of Mobile
With the Memphis blues again?
Kouzelník s deštěm mi dal dva léky
A pak řekl, „Jen do toho“
Jeden byl texaský elixír
Druhý jen nádražácký gin
A já blázen jsem je smíchal
A zatemnilo mi to mozek
Lidi mi teď připadají ošklivější
A ztratil jsem pojem o čase
Ach, Mami, copak tohle fakt může být konec
Zase uvíznout v Mobile
S memphiským blues?
When Ruthie says come see her
In her honky-tonk lagoon
Where I can watch her waltz for free
'Neath her Panamanian moon
And I say, "Aw come on now
You know you know about my debutante"
And she says, "Your debutante
Just knows what you need
But I know what you want"
Oh, Mama, can this really be the end
To be stuck inside of Mobile
With the Memphis blues again?
Ruthie říká, ať za ní zajdu
Do její vykřičené laguny
Kde se můžu zadarmo koukat, jak tancuje valčík
Pod panamským měsícem
Povídám, „Ale jdi ty
Určitě přece víš o mé debutantce“
A ona řekne, „Tvoje debutantka
Ví, co potřebuješ
Ale já vím, co chceš“
Ach, Mami, copak tohle fakt může být konec
Zase uvíznout v Mobile
S memphiským blues?
Now the bricks lay on Grand Street
Where the neon madmen climb
They all fall there so perfectly
It all seems so well timed
And here I sit so patiently
Waiting to find out what price
You have to pay to get out of
Going through all these things twice
Oh, Mama, is this really the end
To be stuck inside of Mobile
With the Memphis blues again?
Na Grand Street leží cihly
Kde šplhají neonoví šílenci
Tak dokonale tam zapadají
Všechno to vypadá dobře načasované
A já tady tak trpělivě vysedávám
A čekám, až zjistím, jakou cenu
Musíš zaplatit za to, abys už nemusel
Prožívat tyhle věci podruhé
Ach, Mami, copak tohle fakt může být konec
Zase uvíznout v Mobile
S memphiským blues?

Text přidala iadaew

Text opravil Hewson

Video přidal Louis16

Překlad přidal Hewson

Překlad opravil Hewson


Blonde on Blonde

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.