Kecárna Playlisty

Ring Them Bells - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Ring them bells ye heathen from the city that dreams
Ring them bells from the sanctuaries cross the valleys and streams
For they're deep and they're wide
And the world on its side
And time is running backwards
And so is the bride.
Zazvoň jim na zvony, jsi pohan z města, které sní
Zazvoňte jim na zvony ze svatyní přes údolí a
potoky
Protože jsou hluboké a široké
A svět je na jejich straně
A čas běží pozpátku
A tak je nevěstou.
Ring them bells Saint Peter where the four winds blow
Ring them bells with an ironhand
So the people will know
Oh it's rush hour now
On the wheel and the plow
And the sun is going down upon the sacred cow.
Zazvoň jim na zvony, Svatý Petře, kde čtyři větry vanou
Zazvoň jim na zvony železnou rukou
Tak lidé budou vědět
že nyní uběhla hodina
Na kolech a na pluhu
A slunce zapadá na posvátné krávy.
Ring them bells Sweet Martha for the poor man's son
Ring them bells so the world will know that God is one
Oh the shepherd is asleep
Where the willows weep
And the mountains are filled with lost sheep
Ring them bells for the blind and the deaf
Ring them bells for all of us who are left
Ring them bells for the chosen few
Who will judge the many when the game is through
Ring them bells for the time that flies
For the child that cries
When innocence dies.
Zazvoň jim na zvony sladká Marto pro syna chudého muže
Zazvoň jim na zvony, aby věděli, že Bůh je jen jeden
Ach, pastýř spí
Kde vrby pláčou
A hory jsou plné ztracených ovcí
Zazvoň jim na zvony pro slepé a hluché
Zazvoň jim na zvony pro nás, kteří jsme opuštěni
Zazvoň jim na zvony pro pár vyvolených
Kdo bude soudit zástupy, až hra skončí
Zazvoň jim na zvony pro čas který letí
Pro děti, které křičí
Když nevinní umírají.
Ring them bells Saint Catherine from the top of the room
Ring them from the fortress for the lilies that bloom
Oh the lines are long and the fighting is strong
And they're breaking down the distance between right and wrong.
Zazvoň jim na zvony, Svatá Kateřino, ze shora prostoru
Zazvoň jim na zvony z pevnosti pro kvetoucí lilie
ach, linie jsou dlouhé a boj tvrdý
A ničí vzdálenost mezi dobrým a špatným.

Text přidala iadaew

Video přidala Richenza

Překlad přidal marekmah

Překlad opravila Richenza


Oh Mercy

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.