Kecárna Playlisty

North Country Blues - text, překlad

playlist Playlist
Come gather 'round friends
And I'll tell you a tale
Of when the red iron ore pits ran pretty
But the cardboard filled windows
And old men on the benches
Tell you now that the whole town is empty.
Pojďte sem přátelé
a já vám řeknu příběh
o časech kdy bylo spoustu šachet červené rudy
Ovšem okna vyplněná kartony
a staří na lavičkách
vám řeknou, že je celé město prázdné
In the north end of town
My own children have grown
But I was raised on the other
In the wear hours of youth
My mother took sick
And I was brought up by my brother.
Na severním konci města
vyrostly mé děti
ale já jsem byla vychována na tom druhém
v maličkých hodinách dětství
má matka onemocněla
a já jsem byla vychována bratrem
The iron ore poured
As the years passed the door
The drag lines an' the shovels they was a-humming
'Til one day my brother
Failed to come home
The same as my father before him.
Železná ruda proudila
jak roky míjely dveře
vlekdy a lopaty hučely
až jednoho dne můj bratr
nezvládl přijít domů
stejně jako kdysi otec
Well a long winter's wait
From the window I watched
My friends they couldn't have been kinder
And my schooling was cut
As I quit in the spring
To marry John Thomas, a miner.
Za dlouhých zimních čekání
jsem z okna pozorovala mé přátele, nemohli být milejší
a mé studium skončilo
když jsem na jaře skončila
abych si vzala horníka Johna Thomase
Oh the years passed again
And the givin' was good
With the lunch bucket filled every season
But with three babies born
The work was cut down
To a half a day's shift with no reason.
Then the shaft was soon shut
And more work was cut
And the fire in the air, it felt frozen
'Til a man come to speak
And he said: in one week
That number eleven was closin'.
A roky zase plynuly
Příjmy byly dobré
A spíž naplněná v každém ročním období
Ale se třemi dětmi
práce byla zkrácena
bezdůvodně na půldení směnu
Chvíli na to byla šachta uzavřena
a víc práce bylo zrušeno
a oheň ve vzduchu byl jako zmražený
dokud nepřišel muž
a neřekl že za týden
bude číslo jedenáct zavřeno
They complained in the East
They are paying too high
They say that your ore ain't worth digging
That it's much cheaper down
In the South American towns
Where the miners work almost for nothing.
Na východě si stěžovali
že platí až příliš
říkají že naše těžba se nevyplatí
že je to daleko levnější
v jiho amerických městech
kde jsou horníci skoro zadarmo
So the mining gates locked
And the red iron rotted
And the room smelt heavy from drinking
Where the sad silent song
Made the hour twice as long
As I waited for the sun to go sinking.
Tak byly brány dolů uzamčeny
a ruda tlela
a pokoj těžce páchl po pití
tam, kde smutná tichá píseň
dvojnásobila hodiny
když jsem čekala než se slunce potopí
I lived by the window
As he talked to himself
This silence of tongues it was building
'Till one morning's wake
The bed it was bare
And I's left alone with three children.
Žila jsem u okna
a on si vykládal pro sebe
To mlčení jazyků, co to tvořilo
až do jednoho rána
kdy byla postel prázdná
a já zůstala sama se třemi dětmi
The summer is gone
The ground's turning cold
The stores one by one they're a-foldin'
My children will go
As soon they grow
For there ain't nothing here now to hold them.
Léto je pryč
a půda začíná chladnout
obchody jeden po druhém zavírají
mé děti půjdou
hned jak vyrostou
protože tu není nic, co by je drželo.

Text přidala iadaew

Text opravil gnsbrg

Video přidala eleanorah

Překlad přidal gnsbrg


The Times They Are a-Changin'

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.