Kecárna Playlisty

Man In The Long Black Coat - text, překlad

playlist Playlist
Crickets are chirpin' the water is high
There's a soft cotton dress on the line hangin' dry
Window wide open African trees
Bent over backwards from a hurricane breeze
Not a word of goodbye not even a note
She gone with the man in the long black coat.
Cvrčci cvrkají, blíží se povodeň
Jemné šaty z bavlny visí na sňůře a schnou
Okna otevřená dokořán, africké stromy
ohnuté nohama vzhůru od vánku hurikánu
Ani slovo na rozloučenou, dokonce ani dopis
Odešla s mužem v dlouhém černém kabátu
Somebody seen him hangin' around
As the old dance hall on the outskirts of town
He looked into her eyes when she stopped him to ask
If he wanted to dance he had a face like a mask
Somebody said from the bible he'd quote
There was dust on the man in the long black coat.
Někdo ho viděl, jak se poflakoval kolem
starého tanečního sálu na okraji města
Pohleděl do jejích očí, když se ho přišla zeptat
jestli si nechce jít zatancovat, on měl obličej jako masku
Někdo říkal, že citoval z Bible
Muž v černém dlouhém kabátu byl pokrytý prachem
Preacher was talking there's a sermon he gave
He said every man's conscience is vile and depraved
You cannot depend on it to be your guide
When it's you who must keep it satisfied
It ain't easy to swallow it sticks in the throat
She gave her heart to the man in the long black coat.
Kazatel mluvil, dával kázání
Řekl: "Každé lidské svědomí je ohavné a zkažené.
Nemůžete se spoléhat, že vám bude dělat průvodce,
když jste to vy, kdo ho musí udržet uspokojené."
Není snadné to polknout, bodá to do krku
Dala své srdce muži v černém kabátu
There are no mistakes in life some people say
It is true sometimes you can see it that way
But people don't live or die people just float
She went with the man in the long black coat.
Někteří lidé tvrdí, že žádné omyly nejsou
Je to pravda, někdy to tak můžete vidět
Ale lidé nežijí ani neumírají, lidé prostě plynou
Odešla s mužem v dlouhém černém kabátu
There's smoke on the water it's been there since June
Tree trunks unprooted beneath the high crescent moon
Feel the pulse and vibration and the rumbling force
Somebody is out there beating on a dead horse
She never said nothing there was nothing she wrote
She gone with the man in the long black coat.
Nad vodou je dým, je tam už od června
Kmeny stromů vyrvané ze země pod půlměsícem
Je cítit napětí a vibrace a silná dunění
Někdo tam venku mládí mrtvého koně
Nikdy nic neřekla, nikdy nic nenapsala
Odešla s mužem v dlouhém černém kabátu

Text přidala iadaew

Překlad přidal Beckett51


Oh Mercy

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.