Playlisty Kecárna
Reklama

Love Minus Zero No Limit - text, překlad

playlist Playlist
My love she speaks like silence
Without ideals or violence
She doesn't have to say she's faithful
Yet she's true, like ice, like fire
People carry roses
And make promises by the hours
My love she laughs like the flowers
Valentines can't buy her.
Moje láska, mluví jako ticho
Bez nějakých ideálů či násilí
Nepotřebuje říkat, že je plná víry
I přesto je opravdová, jako led, jako oheň
Lidé nosí růže
A skládají hodinové sliby
Má láska se ale směje jako květiny
Na Valentýna nikdy moc nebyla
In the dime stores and bus stations
People talk of situations
Read books, repeat quotations
Draw conclusions on the wall
Some speak of the future
My love she speaks softly
She knows there's no success like failure
And that failure's no succes at all.
V levných obchodem a na autobusových zastávkách
Se lidé baví o příhodách
čtou knihy, opakují citáty
kreslí své závěry na zdi
Někteří mluví i budoucnosti,
moje láska ale mluví jemně
moc dobře ví, že není většího úspěchu než selhání
a že selhání není vůbec žádný úspěch
The cloak and dagger dangles
Madams light the candles
In ceremonies of the horsemen
Even the pawn must hold a grudge
Statues made of match sticks
Crumble into one another
My love winks, she does not bother
She knows too much to argue or to judge.
Kápě a dýka visí
Dámy zapalují svíčky
k obřadu za oslavu jezdců
vůči nimž musí i pěšák držet zášť
Sochy postavené ze zápalek
se rozpadají, jedna po druhé
Má láska jenom mrkne a dál se nestará
Ví příliš moc než aby se musela hádat či odsuzovat
The bridge at midnight trembles
The country doctor rambles
Bankers' nieces seek perfection
Expecting all the gifts that wise men bring
The wind howls like a hammer
The night blows rainy
My love she's like some raven
At my window with a broken wing.
Most se o půlnoci chvěje
Vesnický doktor blouzní
Bankéřovi neteře hledají dokonalost
čekajíc na všechny ty dary, kteří jim moudří muži přinesou
Vítr naráží jako kladivo
Noc fouká déšť
Má láska je jako vrána
U mého okna a se zlomeným křídlem

Text přidala iadaew

Překlad přidal Beckett51

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Bringing It All Back Home

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.