Kecárna Playlisty

Lily Of The West - text, překlad

playlist Playlist
When first I came to Louisville, some pleasure there to find
A damsel there from Lexington was pleasing to my mind
Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my breast
And the name she bore was Flora, the lily of the west.
Když jsem poprvé přišel do Louisville, abych tam našel nějaké potěšení
Slečna z Lexingtonu tam utěšovala mojí mysl
Její červené tváře, její rudé rty, jako šípy propichovaly
mojí hruď
A jméno se kterým se narodila bylo Flora, lilie západu.
I courted lovely Flora some pleasure for to find
But she turned unto another man whose sore distressed my mind
She robbed me of my liberty, deprived me of my rest
Then go, my lovely Flora, the lily of the west.
Dvořil jsem se milované Floře, abych našel nějaké potěšení
Ale ona se obrátila k jinému muži, který trápil a
stresoval mojí mysl
Uloupila mně mojí svobodu, zbavila mě mého klidu
Potom odešla, moje milovaná Flora, lilie západu.
Away down in yonder shady grove, a man of high degree
Conversin' with my Flora there, it seemed so strange to me
And the answer that she gave to him it sore did me oppress
I was betrayed by Flora, the lily of the west.
Pryč dolu do temného háje k vysoce postavenému muži
Hovoří s mojí Florou, zdálo se mi to tak cizí
A odpověď, kterou mu dala, ta bolest mě tiskla
Byl jsem zrazen Florou, lilií západu.
I stepped up my rival, dagger in my hand
I seized him by the collar, and bodly made him stand
Seing mad by desperation I pierced him to the breast
All this for lovely Flora, the lily of the west.
Postavil jsem se před mého rivala, dýku v ruce
Uchopil jsem ho za límec a postavil ho
Šílený zoufalstvím jsem ho bodl do prsou
A to kvůli milované Floře, lilii západu.
I had to stand my trial, I had to make my plea
They placed me in the witness box and then commenced on me
Although she swore my life away, deprived me of my rest
Still I love my faithless Flora, the Lily of the west.
Měl jsem své hodnocení, měl jsem svůj důvod
Umístili mě do do vazby a potom obvinili
Ačkoliv přísahala, můj život byl pryč, zbaven mého klidu
Přesto miluji mojí nevěrnou Floru, lilii západu.

Text přidala iadaew

Video přidal marekmah

Překlad přidal marekmah

Překlad opravil marekmah


Dylan

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.