Kecárna Playlisty

License To Kill - text, překlad

playlist Playlist
Man thinks 'cause he rules the earth he can do with it as he please
And if things don't change soon, he will
Oh, man has invented his doom
First step was touching the moon.
Člověk si myslí, protože vládne Zemi, že může dělat co se mu zachce
A pokud se věci brzy nezmění, udělá to.
Člověk si zapříčinil svou zkázu
První krok bylo dotknutí se měsíce
Now there's a woman on my block
She just sit there as the night grows still
She say who gonna take away his license to kill ?
A nyní je žena na mém prahu
Pouze tam sedí mezitím co se stmívá
A ptá se : "Kdo mu vezme to Povolení zabíjet?"
Now, they take him and they teach him and they groom him for life
And they set him on a path where he's bound to get ill
Then they bury him with stars
Sell his body like they do used cars.
Vzali ho, učili ho a připravili ho na život
Poslali ho na cestu, která se mu stane osudnou
Potom ho pohřbili mezi hvězdami
Prodali jeho tělo, jako to dělávali s vozidly
Now, there's a woman on my block
She just sit there facing the hill
She say who gonna take away his license to kill ?
A nyní je žena na mém prahu
Pouze tam sedí, tváří v tvář tomu kopci
A ptá se : "Kdo mu vezme to Povolení zabíjet?"
Now, he's hell-bent for destruction, he's afraid and confused
And his brain has been mismanaged with great skill
All he believe are his eyes
And his eyes, they just tell him lies.
Je umíněný a chce ničit, bojí a je zmatený
A jeho mysl nezvládla všechny ty velké schopnosti
Jediné, čemu věří jsou jeho oči,
ale ty mu ovšem vykládají samé lži
But there's a woman on my block
Sitting there in a cold chill
She say who gonna take away his license to kill ?
A nyní je žena na mém prahu
Pouze tam sedí, v objetí chladu
A ptá se : "Kdo mu vezme to Povolení zabíjet?"
Ya may be a noisemaker, spirit maker
Heartbreaker, backbreaker
Leave no stone unturned
May be an actor in a plot
That might be all that you got
'Til your error you clearly learn.
Může to být nějaký hlasitý předmět, duchovní,
Lamač srdcí, ničitel
co nenechá žádný kámen beze změny
Může to být herec hrající svou roli
To by mohlo být všechno, co bude k dispozici,
dokud si sám neuvědomíš svou chybu
Now he worships at an altar of a stagnant pool
And when he sees his reflection, he's fulfilled
Oh, man is opposed to fair play
He wants it all and he wants it his way.
Modlí se u oltáře a jako stojící kaluž
Když vidí svůj odraz, je uspokojený
Ach, člověk je opakem poctivé hry
Chce všechno a chce to svou vlastní cestou
Now, there's a woman on my blocks
She just sit there as the night grows still
She say who gonna take away his license to kill ?
A nyní je žena na mém prahu
Pouze tam sedí mezitím co se stmívá
A ptá se : "Kdo mu vezme to Povolení zabíjet?"

Text přidala iadaew

Videa přidali Louis16, zanzara

Překlad přidal Beckett51


Infidels

Bob Dylan texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.